Avalanche.report

Deluns 07.12.2020

Publicat 06 12 2020, 17:25


Grad de perilh

2600m
Problèma de lauegi
Esguitlament de nhèu
2600m
Nhèu recenta
Limit deth bòsc


Era nhèu recenta e es lauegi d'esguitlament les cau avalorar de manèra critica. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh.

Era situacion de lauegi qu'ei delicada en fòrça endrets. Enes pales erboses arribentes, en tot moment son probables lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2600 m aproximativament.
Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d’un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Damb eth era fin dera nheuada intensa era activitat de lauegi naturaus a diminuït progressivament.
Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça-fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e era maxima cautela.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut de 120 a 180 cm de nhèu, locaument encara mès. Queiràn en periòde enquiath deluns de 5 a 15 cm de nhèu. Vent deth sud-èst d’intensitat moderada en ua zòna grana. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen soent ath dessús de coches trendes. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Eth dimenge era ploja a causat especiaument en còtes baishes e mejanes ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Posterior afebliment deth perilh de lauegi. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.


Grad de perilh

2600m
Problèma de lauegi
Esguitlament de nhèu
2600m
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Era nhèu ventada e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Enes pales erboses arribentes, son probables lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2600 m aproximativament.
Ath delà per dessús deth limit deth bòsc es abondiues des darrèri dies pòden desencadenar-se damb facilitat. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions eth perilh de lauegi ei leugèrament superior.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut de 40 a 80 cm de nhèu, locaument encara mès. Queiràn en periòde enquiath deluns de 0 a 10 cm de nhèu. Vent deth sud-èst d’intensitat moderada en ua zòna grana. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús de coches trendes. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Eth dimenge era ploja a causat especiaument en còtes baishes e mejanes ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Posterior afebliment deth perilh de lauegi. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.


Grad de perilh

2600m
Problèma de lauegi
Esguitlament de nhèu
2600m
Nhèu recenta
Limit deth bòsc


Eth problèma d'esguitlaments basaus ac cau avalorar de manèra critica. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh.

Era situacion de lauegi qu'ei delicada encara en quauqui endrets. Enes pales erboses arribentes, en tot moment son probables lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, tanben grani. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2600 m aproximativament.
Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d’un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Damb eth era fin dera nheuada intensa era activitat de lauegi naturaus a diminuït progressivament.
Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e era maxima cautela. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions eth perilh de lauegi ei leugèrament superior.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut de 80 a 130 cm de nhèu, locaument encara mès. Queiràn en periòde enquiath deluns de 5 a 15 cm de nhèu. Vent deth sud-èst d’intensitat moderada en ua zòna grana. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús de coches trendes. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Eth dimenge era ploja a causat especiaument en còtes baishes e mejanes ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Posterior afebliment deth perilh de lauegi. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc
Esguitlament de nhèu


Nhèu ventada e esguitlaments son era hònt principau de perilh.

Especiaument enes pales erboses arribentes, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana enquiath moment an queigut de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. Queiràn en periòde enquiath deluns de 5 a 15 cm de nhèu.
Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era cocha de nhèu recenta ei umida, damb ua superfícia de febla coesion. Açò s'aplique enes sectors afectadi pes precipitacions sustot en còtes mejanes.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi diminuirà progressivament.