Avalanche.report

Dijaus 10.12.2020

Publicat 09 12 2020, 17:00


Grad de perilh

2200m
Problèma de lauegi
Esguitlament de nhèu
2200m
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Enes pales erboses arribentes se demore lauegi naturaus. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2200 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh.
Ath delà i a un perilh latent de lauegi de nhèu seca sense coesion. Especiaument enes sectors mès afectadi pes precipitacions. Precaucion sustot en zònes de gessuda arribentes plaçades en còta nauta i encara non purgades.
Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d’un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.
Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 10 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es naues acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

Tendéncia

Es condicions deth temps provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.


Grad de perilh

2200m
Problèma de lauegi
Esguitlament de nhèu
2200m
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Enes pales erboses arribentes se demore lauegi naturaus. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2200 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh.
Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi de nhèu seca sense coesion. Açò s'aplique enes pales extrèmament arribentes.
Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d’un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.
Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça-fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e era maxima cautela.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes darrèri dus dies an queigut de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es naues acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

Tendéncia

Es fenomèns atmosfèrics provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.


Grad de perilh

2200m
Problèma de lauegi
Esguitlament de nhèu
2200m
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Enes pales erboses arribentes se demore lauegi naturaus. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2200 m aproximativament.
Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d’un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.
De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arribar a mida fòrça grana. Açò s'aplique en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha.
Es excursions de montanha requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 10 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es naues acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

Tendéncia

Es condicions deth temps provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.


Grad de perilh

2200m
Problèma de lauegi
Esguitlament de nhèu
2200m
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Enes pales erboses arribentes se demore lauegi naturaus. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2200 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.
Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d’un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.
De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arribar a mida fòrça grana. Açò s'aplique en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.
Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua cèrta cautela.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes darrèri dus dies an queigut de 10 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es naues acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendéncia

Es fenomèns atmosfèrics provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc
Esguitlament de nhèu


Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Es mès recentes aurien d'èster avalorades damb prudéncia en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Enes pales erboses arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2200 m aproximativament.
Es excursions damb esquís requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 10 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es naues acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Coches fèbles persistentes
Limit deth bòsc
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

(-) es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales ombrères arribentes per dessús des 2500 m aproximativament. Es lauegi son de manèra isolada de mida grana.
Ath delà calerie hèr a tier compde damb es plaques de vent recentes. Especiaument apròp des crestes, en canaus e conques per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es naues acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.
Enes pales erboses arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Sustot enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.
Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes darrèri dus dies an queigut de 5 a 10 cm de nhèu. Damb eth vent de moderat a fòrt deth sud-èst , sustot per dessús deth limit deth bòsc s'an format inestables. Eth mantèth de nhèu vielh ei feble en quauqui endrets. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.


Grad de perilh

2000m
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
2000m


Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es recentes e antigues representen era hònt principau de perilh. Eres se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd en còtes nautes. Eres son principaument petites. Eres an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes darrèri dus dies an queigut de 5 a 10 cm de nhèu. Eth vent deth sud-èst a transportat pòca nhèu. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla. Sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi diminuirà progressivament.


Grad de perilh

2000m
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
2000m


Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es recentes e antigues representen era hònt principau de perilh. Eres se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd en còtes nautes. Eres son principaument petites. Eres an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes darrèri dus dies an queigut de 5 a 10 cm de nhèu. Eth vent deth sud-èst a transportat pòca nhèu. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla. Sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi diminuirà progressivament.