Avalanche.report

Dissabte 12.12.2020

Publicat 11 12 2020, 17:00


Grau de perill

2500m
Problema d'allaus
Lliscaments
2500m
Neu ventada
Límit del bosc


Als vessants herbosos inclinats s'esperen allaus naturals. El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Als vessants herbosos inclinats, en qualsevol moment són possibles allaus de llicament basal, fins i tot grans. Això s'aplica especialment als vessants assolellats inclinats per sota dels 2500 m aproximadament. Els trams exposats de les vies de comunicació poden exposar-se al perill. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal.
La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies poden desencadenar-se al pas d’un sol muntanyenc en totes les orientacions per sobre del límit del bosc.
De manera molt aïllada les allaus poden desencadenar-se per les capes més profundes del mantell de neu i arribar a mida molt gran. Això s'aplica en el cas de desencadenaments originats en zones de sortida molt inclinades encara no purgades a cotes altes i zones d'alta muntanya. Sobretot en zones de transició de mantell prim a profund, això s'aplica sobretot per una sobrecàrrega forta.
L'actual situació d'allaus requereix experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb el vent de moderat a fort del sud-oest, el divendres s'han format noves plaques de vent. Principalment als vessants obacs prop de les carenes. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment desfavorable. Això s'aplica en cotes altes i zones d'alta muntanya. Les acumulacions de neu ventada menys recents han quedat en part nevades i, per tant, difícils d’identificar. Cap a la superfície, la neu és tova, amb gebre de superfície. Sobretot en cotes altes i zones d'alta muntanya, a les capes profundes del mantell de neu vella es troben capes febles de cristalls angulosos. Els desencadenaments d'allaus naturals i els desencadenaments d'allaus artificials han confirmat l'estructura desfavorable del mantell de neu. La part basal del mantell és humida. Principalment en cotes baixes i mitges.

Tendència

Els fenòmens atmosfèrics provocaran un gradual canvi cap a millors condicions. Precaució a les àrees amb esquerdes de lliscament basal.


Grau de perill

2500m
Problema d'allaus
Lliscaments
2500m
Neu ventada
Límit del bosc


Als vessants herbosos inclinats s'esperen allaus naturals. Problema de neu ventada recent a cotes altes.

Als vessants herbosos inclinats, en qualsevol moment són possibles allaus de llicament basal, de manera aïllada també de mida molt gran. Això s'aplica especialment als vessants assolellats inclinats per sota dels 2500 m aproximadament. Els trams exposats de les vies de comunicació poden exposar-se al perill.
La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies poden desencadenar-se especialment per sobrecàrregues fortes en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent difícils de reconèixer fins i tot per un muntanyenc expert.
L'actual situació d'allaus requereix experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En una zona àmplia des del divendres han caigut de 100 a 250 cm de neu, localment encara més. En cotes baixes i mitges hi ha molta neu. La part basal del mantell és humida. Especialment en cotes baixes i mitges.
El lligam entre les diverses plaques de vent és localment desfavorable. Això s'aplica en cotes altes i zones d'alta muntanya. Les acumulacions de neu ventada més recents han quedat en part nevades i, per tant, difícils d’identificar. La capa de neu recent és força homogènia, amb una superfície tova.

Tendència

Els fenòmens atmosfèrics provocaran un gradual canvi cap a millors condicions. Precaució a les àrees amb esquerdes de lliscament basal.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Capa feble persistent
Límit del bosc
Neu ventada
Límit del bosc


Neu ventada i capes febles persistents són la principal font de perill.

(-) les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Precaució sobretot als vessants obacs inclinats per sobre del límit del bosc, i també als vessants obacs inclinats per sobre dels 2500 m aproximadament. Les allaus són de manera aïllada de mida gran.
A més s’hauria de tenir en compte amb les plaques de vent recents. Especialment prop de les carenes, a canals i cubetes per sobre del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents han quedat en part nevades i, per tant, difícils d’identificar.
Als vessants herbosos inclinats, són possibles allaus de llicament basal, sobretot de mida mitjana. Sobretot als vessants assolellats molt inclinats per sota dels 2500 m aproximadament.
L'actual situació d'allaus requereix experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa sel·lecció de l'itinerari.

Mantell de neu

pp.1: capa feble persistent
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Cap a la superfície, la neu és força homogènia, amb una superfície tova. En els darrers dies s'han format plaques de vent inestables per sobre del límit del bosc. Amb el vent del sud-oest, el divendres les plaques de vent han crescut. Principalment als vessants obacs prop de les carenes.
El mantell de neu vell és feble en alguns indrets. Cresta principal dels Alps i al nord d'ella: Els desencadenaments d'allaus amb explosius i els tests d'estabilitat confirmen l'estructura feble del mantell de neu als vessants obacs inclinats. Sobretot en cotes altes i zones d'alta muntanya. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen són possibles senyals de perill

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.


Grau de perill

2000m
Problema d'allaus
Neu ventada
2000m


El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Les plaques de vent recents i antigues representen la principal font de perill. Elles poden, en alguns casos, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en orientacions nord-oest a fins al nord-est pel nord en cotes altes. Elles són majoritàriament petites. Elles han quedat en part nevades i, per tant, difícils d’identificar.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En els darrers dies s'han format plaques de vent de vegades inestables en cotes altes. La neu vella és en alguns casos feble. Sobretot als vessants obacs inclinats en cotes altes. En cotes baixes i mitges hi ha poca neu.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.


Grau de perill

2000m
Problema d'allaus
Neu ventada
2000m


El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Les plaques de vent recents i antigues representen la principal font de perill. Elles poden, en alguns casos, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en orientacions nord-oest a fins al sud-est pel nord en cotes altes. Elles són majoritàriament petites.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En els darrers dies s'han format plaques de vent de vegades inestables en cotes altes. Sobretot als vessants obacs inclinats en cotes altes. En cotes baixes i mitges hi ha poca neu.

Tendència

Feble, grau 1.