Avalanche.report

Dissabte 12.12.2020

Publicat 11 12 2020, 17:00


Grad de perilh

2500m
Problèma de lauegi
Esguitlament de nhèu
2500m
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Enes pales erboses arribentes se demore lauegi naturaus. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, tanben grani. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2500 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.
Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d’un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc.
De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arribar a mida fòrça grana. Açò s'aplique en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.
Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent de moderat a fòrt deth sud-oèst, eth diuendres s'an format naues plaques de vent. Principaument enes pales ombrères apròp des crestes. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. De cap ara superfícia, era nhèu ei trenda, damb gibra de superfícia. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Es desencadenaments de lauegi naturaus e es desencadenaments de lauegi artificiaus an confirmat era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu. Era part basau deth mantèth ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Es fenomèns atmosfèrics provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.


Grad de perilh

2500m
Problèma de lauegi
Esguitlament de nhèu
2500m
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Enes pales erboses arribentes se demore lauegi naturaus. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2500 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh.
Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar especiaument per subrecargues fòrtes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.
Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut de 100 a 250 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes baishes e mejanes i a fòrça nhèu. Era part basau deth mantèth ei umida. Especiaument en còtes baishes e mejanes.
Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. Era cocha de nhèu recenta ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia trenda.

Tendéncia

Es fenomèns atmosfèrics provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc
Esguitlament de nhèu


Non son possibles naui lauegi d'esguitlament basau. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

En tot moment non son possibles naui lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Precaucion sustot enes pales ombrères damb pòc celh de nhèu.
Es mès recentes aurien d'èster avalorades damb prudéncia sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.
Es excursions damb esquís requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana an queigut en una àrea extensa de 100 a 150 cm de nhèu, locaument enquia 200 cm. Era nhèu recenta dera darrèra setmana s’a fixat fòrtament en totes es orientacions. Eth ligam de(-) es diuèrses ei locaument encara desfavorable. Aguestes darrères an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. Era part basau deth mantèth ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Coches fèbles persistentes
Limit deth bòsc
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

(-) es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales ombrères arribentes per dessús des 2500 m aproximativament. Es lauegi son de manèra isolada de mida grana.
Ath delà calerie hèr a tier compde damb es plaques de vent recentes. Especiaument apròp des crestes, en canaus e conques per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.
Enes pales erboses arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Sustot enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 2500 m aproximativament.
Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia trenda. Enes darrèri dies per dessús deth limit deth bòsc s'an format inestables. Damb eth vent deth sud-oèst, eth diuendres es plaques de vent an creishut. Principaument enes pales ombrères apròp des crestes.
Eth mantèth de nhèu vielh ei feble en quauqui endrets. Grincha principau des Aups e a nord di essa: Es desencadenaments de lauegi damb explosius e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu enes pales ombrères arribentes. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perilh

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc
Esguitlament de nhèu
2500m


Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Non son possibles naui lauegi d'esguitlament basau.

Es mès recentes aurien d'èster avalorades damb prudéncia sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús deth limit deth bòsc.
Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Açò s'aplique enes pales soleienques per dejós des 2500 m aproximativament.
Es excursions damb esquís requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut en una àrea extensa de 100 a 150 cm de nhèu. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument encara desfavorable. Aguestes darrères an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. Era part basau deth mantèth ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.


Grad de perilh

2000m
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
2000m


Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es recentes e antigues representen era hònt principau de perilh. Eres se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd en còtes nautes. Eres son principaument petites. Eres an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes darrèri dies en còtes nautes s'an format a viatges inestables. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla. Sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.


Grad de perilh

2000m
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
2000m


Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es recentes e antigues representen era hònt principau de perilh. Eres se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath sud-èst peth nòrd en còtes nautes. Eres son principaument petites.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes darrèri dies en còtes nautes s'an format a viatges inestables. Sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendéncia

Feble, grad 1.