Avalanche.report

Dissabte 26.12.2020

Publicat 25 12 2020, 17:00


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc


El problema de neu ventada ha de ser avaluat de manera crítica.

Per sobre del límit del bosc, per Nadal les plaques de vent, fins ara petites, han augmentat de mida addicionalment. Aquestes darreres poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc en totes les orientacions. Els indrets tan perillosos són parcialment coberts de neu recent i per tant difícils de reconèixer. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes. Les allaus són en part de mida mitjana. Els indrets perillosos i els punts de desencadenament augmentaran amb l'altitud.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb el vent de direcció variable fort , es formaran plaques de vent inestables en totes les orientacions. La neu ventada descansa sovint a sobre de capes toves. Sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes per sobre del límit del bosc. La part central del mantell està ben consolidada. La part basal del mantell s'ha facetat. Sobretot als vessants obacs per sobre del límit del bosc, i també en totes les orientacions a les zones d'alta muntanya. Amb el refredament, s'ha format una crosta superficial. Principalment per sota dels 1800 m aproximadament.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Capa feble persistent
2200m


El problema de neu ventada ha de ser avaluat de manera crítica.

Per sobre del límit del bosc, per Nadal les plaques de vent, fins ara petites, han augmentat de mida addicionalment. Aquestes darreres poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc en totes les orientacions. Precaució sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i per tant difícils de reconèixer. Les allaus són en part de mida mitjana i ja poden ser desencadenades per un sol muntanyenc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
Les capes febles presents a la base del mantell de neu poden ser desencadenades fins i tot de manera aïllada al pas d'un sol muntanyenc. Precaució sobretot als vessants obacs inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Sobretot a les zones de mantell prim, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.1: capa feble persistent

El vent fort ha transportat la neu recent i la neu vella. En alguns indrets la neu ventada descansa a sobre de capes toves.
Als vessants inclinats obacs: El mantell de neu vell és procliu al desencadenament en alguns indrets. La part basal del mantell s'ha facetat i és feble. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen són indicis típics d'una estructura feble del mantell de neu Amb el refredament, s'ha format una crosta superficial. Principalment per sobre dels 1800 m aproximadament.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc


El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.

Per sobre del límit del bosc, per Nadal les plaques de vent han augmentat de mida. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents ja poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc en totes les orientacions, especialment als seus marges. Les allaus són com a mínim de mida en general petita. Els indrets perillosos i els punts de desencadenament augmentaran amb l'altitud. Precaució sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes. Als sectors que limiten amb els afectats per grau de perill 3 (marcat), els indrets perillosos són més freqüents i el perill és més gran.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb la neu recent i el vent de direcció variable fort , s'han format plaques de vent friables per sobre del límit del bosc. En alguns indrets la neu ventada descansa a sobre d'una superfície tova del mantell de neu vell. Sobretot als vessants obacs.
La part central del mantell està ben consolidada. La part basal del mantell s'ha facetat. Sobretot als vessants obacs per sobre del límit del bosc, i també en totes les orientacions a les zones d'alta muntanya. Amb el refredament, s'ha format una crosta superficial. Principalment per sota dels 1800 m aproximadament.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.