Avalanche.report

Diumenge 27.12.2020

Publicat 26 12 2020, 17:00


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar de manèra critica.

Per dessús deth limit deth bòsc, a compdar de Nadau es plaques de vent an addicionaument aumentat de mida. Aguestes darrères ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son en part de mida mejana. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent fòrt de direccion variabla , en totes es orientacions s'an format inestables. Era nhèu ventada arrepòse soent ath dessús de coches trendes. Sustot apròp des crestes, en canaus e conques per dessús deth limit deth bòsc. Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en zònes de nauta montanha.

Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, clar aument deth perilh de lauegi.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc
Coches fèbles persistentes
2200m


Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar de manèra critica.

Per dessús deth limit deth bòsc, a compdar de Nadau es plaques de vent an addicionaument aumentat de mida. Aguestes darrères ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son en part de mida mejana e ja pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.
(-) es coches febles presentes ena basa deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se e tanben de manèra isolada ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth vent fòrt a transportat era nhèu recenta e era nhèu vielha. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessús de coches trendes.
Enes pales arribentes ombrères: Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu

Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, clar aument deth perilh de lauegi.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Per dessús deth limit deth bòsc, a compdar de Nadau es plaques de vent an aumentat de mida. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions, especiaument enes sòns marges. Es lauegi son aumens en generau de mida petita. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercat), es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei mès gran.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent fòrt de direccion variabla , per dessús deth limit deth bòsc s'an format friables. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessús d'ua superfície trenda deth mantèth de nhèu vielh. Sustot enes pales ombrères.
Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en zònes de nauta montanha.

Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, clar aument deth perilh de lauegi.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes son en part inestables per dessús deth limit deth bòsc. Sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens sonque de mida petita mès encara pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt de direccion variabla , per dessús deth limit deth bòsc s'an format majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessús de coches trendes. Sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.