Avalanche.report

Dilluns 28.12.2020

Publicat 27 12 2020, 17:00


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Neu recent


Atenció a la neu recent i la neu ventada.

A conseqüència de la neu recent i el vent fort, augment clar del perill d'allaus seques. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden desencadenar-se fàcilment de manera natural o accidental en totes les orientacions. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes. Les allaus són en part de mida gran. Els indrets perillosos i els punts de desencadenament augmentaran amb l'altitud. És necessària molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En una zona àmplia en el període fins el dilluns es preveuen de 15 a 30 cm de neu, localment encara més. Amb el vent del quadrant sud fort , es formaran plaques de vent inestables en totes les orientacions. La neu ventada descansa sovint a sobre de capes toves. També per sota del límit del bosc. La part central del mantell està ben consolidada. La part basal del mantell s'ha facetat. Sobretot als vessants obacs per sobre del límit del bosc, i també en totes les orientacions a les zones d'alta muntanya.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Neu recent


El problema de neu ventada ha de ser avaluat de manera crítica.

A conseqüència de la neu recent i el vent fort, augment del perill d'allaus. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden desencadenar-se fàcilment de manera accidental o, aïlladament, de manera natural en totes les orientacions. Precaució sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
Les capes febles presents a la base del mantell de neu poden ser desencadenades fins i tot de manera aïllada al pas d'un sol muntanyenc. Precaució sobretot als vessants obacs inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Sobretot a les zones de mantell prim, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.1: capa feble persistent

En el període fins el dilluns es preveuen de 5 a 15 cm de neu, localment encara més. El vent fort transportarà la neu recent i la neu vella. La neu ventada descansa sovint a sobre de capes toves. També per sota del límit del bosc.
Als vessants inclinats obacs: El mantell de neu vell és procliu al desencadenament en alguns indrets. La part basal del mantell s'ha facetat i és feble. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen són indicis típics d'una estructura feble del mantell de neu

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.