Avalanche.report

Diumenge 10.01.2021

Publicat 09 01 2021, 17:00


Grau de perill

1600m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
1600m
Neu ventada
Límit del bosc


Les capes febles presents a la part superficial del mantell de neu representen la principal font de perill

Les allaus seques poden encara ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble i, de manera aïllada, assolir grans dimensions. Però no es descarten completament allaus naturals de mida petita i mitjana. Són possibles desencadenaments a distància. Els indrets perillosos es troben en particular prop de carenes, en canals i cubetes. Precaució als vessants inclinats encara per sota del límit del bosc, i també a la base de parets rocoses i darrere de canvis abruptes de pendent.
Els "whumpfs" i les fissures que propaguen són indicis típics d'una estructura feble del mantell de neu A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Això s'aplica especialment als vessants assolellats inclinats en cas de radiació solar.
Les excursions amb esquís i raquetes de neu requereixen molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa sel·lecció de l'itinerari.

Mantell de neu

Cap a la superfície, la neu és força homogènia, amb una superfície formada per neu de feble cohesió. En alguns indrets la neu recent i la neu ventada descansen a sobre de gebre de superfície. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i per tant difícils de reconèixer. La neu recent i les plaques de vent de l'última setmana es lligaran lentament amb la neu vella en totes les orientacions.
Especialment als vessants obacs, a la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. La part basal del mantell està ben consolidada.

Tendència

En alçada la situació d'allaus és encara delicada.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Capa feble persistent
Límit del bosc
Neu ventada
Límit del bosc


Les capes febles presents a la part superficial del mantell de neu requereixen cautela La situació d'allaus és precaria en alguns indrets.

Les capes de neu a prop de la superfície requereixen cautela i prudència Les allaus seques poden desencadenar-se pel mantell de neu vella feble i atènyer dimensions força grans. Són possibles desencadenaments a distància. Indrets perillosos per allaus seques es troben als vessants obacs inclinats. També per sota del límit del bosc. Els indrets perillosos són coberts amb neu recent i difícils de reconèixer fins i tot per un muntanyenc expert. Són delicats especialment els indrets on el gebre de superfície ha quedat cobert de neu. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen són senyals d'alarma que indiquen aquest perill És important una elecció meticulosa de l’itinerari.
Les noves acumulacions de neu ventada són majoritàriament petites però propenses al desencadenament. Aquests indrets perillosos es troben per sobre del límit del bosc. Precaució prop de les carenes, a canals i cubetes.
A conseqüència de la radiació solar, en el transcurs de la jornada no són possibles noves purgues i allaus de neu seca.
A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.

Mantell de neu

pp.8: gebre de superfície cobert de neu
pp.4: fred desprès de càlid /càlid desprès de fred

A la part superior del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Les plaques de vent menys recents descansen localment a sobre de gebre de superfície.
Amb el vent del nord moderat , s'han format plaques de vent toves. Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves. Amb les baixes temperatures, el mantell de neu no arribarà a consolidar-se.
La part basal del mantell està ben consolidada.

Tendència

La situació d'allaus és encara delicada. Amb el vent del nord de moderada intensitat, augment progressiu del perill d'allaus.