Avalanche.report

Dimarts 19.01.2021

Publicat 18 01 2021, 17:00


Grau de perill


Problema d'allaus
Capa feble persistent
Neu ventada
Límit del bosc


Atenció al problema de capes febles persistents. El problema de neu ventada ha de ser avaluat de manera crítica.

Amb la neu recent i el vent del nord- oest de fort a molt fort , s'han format plaques de vent abundants. Amb el vent de l'oest en augment progressiu , es formaran plaques de vent abundants per sobre del límit del bosc. Les allaus poden en molts indrets ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
També, les allaus poden també produir un desencadenament a les capes més profundes i atènyer mides grans de manera aïllada. També prop del límit del bosc. Són possibles desencadenaments a distància.
Són importants atenció i prudència.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.5: nevada després d'un període llarg fred

Han caigut de 10 a 30 cm de neu, localment encara més. El vent amb ratxes molt fortes transportarà la neu recent i la neu vella. La neu vella s'ha facetat. En alguns indrets la neu recent i la neu ventada descansen a sobre de gebre de superfície. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen i els tests d'estabilitat confirmen l'estructura desfavorable del mantell de neu.

Tendència

A conseqüència de l’augment de la temperatura, augment progressiu del perill d'allaus.


Grau de perill


Problema d'allaus
Capa feble persistent
Neu ventada
Límit del bosc


La situació d'allaus és delicada en molts indrets.

Amb el vent de l'oest amb ratxes molt fortes , es formaran plaques de vent addicionals. Les allaus poden en molts indrets ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc. Aquests indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
També, les allaus poden també produir un desencadenament a les capes més profundes. Sobretot a les zones de mantell prim. Aquestes poden atènyer mides grans. Precaució encara prop del límit del bosc, i també per sota del límit del bosc. Són possibles desencadenaments a distància. Els indrets perillosos són difícils de reconèixer.
Són importants molta atenció i prudència màxima.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.5: nevada després d'un període llarg fred

Han caigut de 20 a 50 cm de neu, localment encara més. El vent amb ratxes molt fortes transportarà la neu. La neu vella s'ha facetat. Les plaques de vent friables descansen localment a sobre de gebre de superfície. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen i els tests d'estabilitat confirmen l'estructura feble del mantell de neu.

Tendència

A conseqüència de l’augment de la temperatura, augment progressiu del perill d'allaus.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Neu ventada
Límit del bosc


El problema de neu ventada recent requereix atenció.

La neu recent i les plaques de vent descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella sobretot en vessants obacs inclinats. També prop del límit del bosc, i també per sota del límit del bosc. Les allaus poden desencadenar-se pel mantell de neu vella de cristalls angulosos i localment atènyer mida mitjana.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.5: nevada després d'un període llarg fred

Amb el vent de l'oest, les plaques de vent augmentaran de mida addicionalment. En alguns indrets la neu recent i la neu ventada descansen a sobre d'un mantell feble de neu vella. Principalment als vessants obacs. Amb les baixes temperatures, el mantell de neu tot just arribarà a assentar-se.

Tendència

Afebliment escàs del perill d'allaus.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Capa feble persistent


La neu ventada i les capes febles persistents han de ser avaluades de manera crítica.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents en alguns casos poden desencadenar-se fàcilment. Els indrets perillosos augmentaran a cotes altes i a l'alta muntanya.
Sobretot als vessants inclinats orientats a est, sud i oest les allaus poden desencadenar-se pel mantell de neu vella de cristalls angulosos i arribar localment a mida gran. Això s'aplica especialment per sobre del límit del bosc.
A conseqüència de l’augment de la temperatura, augment progressiu del perill d'allaus de lliscament basal.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.8: gebre de superfície cobert de neu

Durant els darrers dies, amb el vent del nord- oest amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent abundants. Les plaques de vent friables descansen a sobre de capes desfavorables sobretot en vessants inclinats orientats a est, sud i oest. Són especialment precaris els indrets on el gebre de superfície ha quedat cobert de neu. Diverses capes de neu ventada descansen a sobre de capes toves. La part basal del mantell està ben consolidada.

Tendència

El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció.


Grau de perill

1800m
Problema d'allaus
Neu ventada
1800m
Capa feble persistent


La situació d'allaus és crítica.

La neu recent i les plaques de vent poden desencadenar-se fàcilment en totes les orientacions. Les allaus poden implicar capes més profundes i atènyer mides grans. Precaució encara per sota del límit del bosc. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer. Als sectors del nord i en altitud, els indrets perillosos són més freqüents i el perill és més gran.
A conseqüència de l’augment de la temperatura, augment progressiu del perill d'allaus de lliscament basal.
Són importants atenció i prudència.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.5: nevada després d'un període llarg fred

Durant els darrers dies, amb el vent del quadrant nord fort , s'han format plaques de vent abundants en totes les orientacions. Les plaques de vent friables descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella. La neu vella s'ha facetat, amb una superfície feble formada per gebre i cristalls facetats. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen i les observacions sobre el terreny confirmen la pobra estabilitat de la neu.

Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent.