Avalanche.report

Dimarts 19.01.2021

Publicat 18 01 2021, 17:00


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Capa feble persistent


La neu ventada i les capes febles persistents han de ser avaluades de manera crítica.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents en alguns casos poden desencadenar-se fàcilment. Els indrets perillosos augmentaran a cotes altes i a l'alta muntanya.
Sobretot als vessants inclinats orientats a est, sud i oest les allaus poden desencadenar-se pel mantell de neu vella de cristalls angulosos i arribar localment a mida gran. Això s'aplica especialment per sobre del límit del bosc.
A conseqüència de l’augment de la temperatura, augment progressiu del perill d'allaus de lliscament basal.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.8: gebre de superfície cobert de neu

Durant els darrers dies, amb el vent del nord- oest amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent abundants. Les plaques de vent friables descansen a sobre de capes desfavorables sobretot en vessants inclinats orientats a est, sud i oest. Són especialment precaris els indrets on el gebre de superfície ha quedat cobert de neu. Diverses capes de neu ventada descansen a sobre de capes toves. La part basal del mantell està ben consolidada.

Tendència

El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció.


Grau de perill

1800m
Problema d'allaus
Neu ventada
1800m
Capa feble persistent


La situació d'allaus és crítica.

La neu recent i les plaques de vent poden desencadenar-se fàcilment en totes les orientacions. Les allaus poden implicar capes més profundes i atènyer mides grans. Precaució encara per sota del límit del bosc. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer. Als sectors del nord i en altitud, els indrets perillosos són més freqüents i el perill és més gran.
A conseqüència de l’augment de la temperatura, augment progressiu del perill d'allaus de lliscament basal.
Són importants atenció i prudència.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.5: nevada després d'un període llarg fred

Durant els darrers dies, amb el vent del quadrant nord fort , s'han format plaques de vent abundants en totes les orientacions. Les plaques de vent friables descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella. La neu vella s'ha facetat, amb una superfície feble formada per gebre i cristalls facetats. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen i les observacions sobre el terreny confirmen la pobra estabilitat de la neu.

Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Capa feble persistent
Límit del bosc


La neu recent i les capes febles persistents han de ser avaluades amb atenció.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden fàcilment desencadenar-se en totes les orientacions. Els indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Això s'aplica per sobre del límit del bosc, i també prop del límit del bosc. Les allaus són com a mínim de mida mitjana.
A conseqüència de l’augment de la temperatura, augment progressiu del perill d'allaus de lliscament basal. A conseqüència de la radiació solar, en el transcurs de la jornada són possibles algunes allaus naturals.
Són importants atenció i prudència.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.8: gebre de superfície cobert de neu

Durant els darrers dies, amb el vent del quadrant nord amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent abundants. Les plaques de vent friables descansen a sobre de capes desfavorables. A la part superior del mantell de neu es troben , de manera aïllada, capes febles inestables. Són especialment precaris sobretot els indrets on el gebre de superfície ha quedat cobert de neu. La part basal del mantell està ben consolidada.

Tendència

El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció.