Avalanche.report

Dimars 09.02.2021

Publicat 08 02 2021, 17:00


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc
Esguitlament de nhèu
2400m
Coches fèbles persistentes
2000m


Era situacion de lauegi qu'ei en part encara critica.

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Era nhèu recenta e en particular plaques de vent es plaques de vent a viatges grossudes pòden èster desencadenadi damb facilitat de manèra accidentau o, de manèra isolada, naturau en totes es orientacions. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Enes pales soleienques extrèmament arribentes, son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu sense coesion. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Sustot enes zònes de celh prim es coches febles presentes ena part superficiau deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire.
En còtes baishes e mejanes: I a un perilh substanciau de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.
Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar de dissabte an queigut de 20 a 40 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument enquia 70 cm. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eth mantèth de nhèu ei umit. Principaument en còtes baishes e mejanes.
En totes es orientacions, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Principaument per dessús des 2000 m aproximativament.

Tendéncia

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.


Grad de perilh

2000m
Problèma de lauegi
Coches fèbles persistentes
2000m
Esguitlament de nhèu
2400m


En quauque endret es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arribar a mida grana.

Es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique per dessús des 2000 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Entre es 2000 e es 2300 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei leugèrament mès gran. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes.
Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt , s'an format plaques de vent a viatges inestables. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales apròp des crestes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.
Ath delà i a un perilh apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar. Açò s'aplique especiaument enes sectors der oèst e deth nòrd-oèst. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.
Son necessàries experiéncia e prudéncia.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana an queigut de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 1000 m aproximativament, locaument enquia 20 cm.
Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères en còtes nautes.
Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Sustot entre es 2000 e es 2300 m aproximativament en totes es orientacions. Es tèsti d’estabilitat confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Damb era nhèu recenta e eth vent , se formaràn plaques de vent addicionaus.


Grad de perilh

1600m
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
1600m


Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt , s'an format plaques de vent a viatges inestables. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales apròp des crestes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.
Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique especiaument enes sectors deth sud-oèst entre es 2000 e es 2300 m aproximativament enes pales ombrères. Sustot enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana an queigut de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 1000 m aproximativament, locaument enquia 20 cm. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères en còtes nautes.
Ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades.
En còtes baishes i a pòca nhèu.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.