Avalanche.report

Dimarts 09.02.2021

Publicat 08 02 2021, 17:00


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Lliscaments
2200m
Neu humida
2200m


Amb la neu recent i el vent es manté perill marcat (3) d'allaus. Les plaques de vent noves poden encara ser desencadenades de manera aïllada fins i tot amb una sobrecàrrega feble.

Des del dissabte han caigut de 20 a 40 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies es mantenen encara inestables en totes les orientacions i generalment per sobre del límit del bosc. Sobretot als vessants molt inclinats, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut. Les allaus poden ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble i assolir mida mitjana.
A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal i de purgues de neu humida. En el transcurs de la jornada, són possibles de manera aïllada allaus de placa humida de mida mitjana. Elles poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides força grans.
És important una certa experiència en l'avaluació del perill d'allaus. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.3: pluja

Amb la neu recent i el vent del sud-oest fort , s'han format plaques de vent. Especialment prop de les carenes, a canals i cubetes per sobre del límit del bosc. En molts indrets la neu recent i la neu ventada descansen a sobre d'una superfície llisa del mantell de neu vell. Sobretot per sobre dels 1900 m aproximadament.
La neu vella és humida. Principalment a les sectors del sud, i també a la resta de sectors sobretot en cotes baixes i mitges. A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos.

Tendència

En el període fins el dimecres es preveuen en una zona extensa de 15 a 30 cm de neu per sobre dels 1000 m aproximadament. Amb la intensificació de les nevades, augment progressiu del perill d'allaus.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Lliscaments
2400m
Capa feble persistent
2000m


La situació d'allaus és en part encara crítica.

A cotes altes i a zones d’alta muntanya: La neu recent i en particular les plaques de vent a vegades gruixudes poden fàcilment ser desencadenades de manera accidental o, de manera aïllada, natural en totes les orientacions. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Als vessants assolellats extremadament inclinats, són possibles només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió. Les allaus poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides perillosament grans. Sobretot a les zones de mantell prim les capes febles presents a la part superficial del mantell de neu poden ser desencadenades fins i tot en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc.
A cotes baixes i mitges: Hi ha un perill substancial d'allaus de lliscament basal. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.
Als sectors més afectats per les precipitacions els punts perillosos són més nombrosos i grans. És necessària molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.2: lliscaments

Des del dissabte han caigut de 20 a 40 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament, localment fins a 70 cm. Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. El mantell de neu és humit. Principalment en cotes baixes i mitges.
En totes les orientacions, a la part central del mantell de neu es troben capes febles inestables. Principalment per sobre dels 2000 m aproximadament.

Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent. A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Neu humida
2200m
Lliscaments
2200m


Amb la neu recent i el vent es manté perill marcat (3) d'allaus. Les plaques de vent noves poden encara ser desencadenades de manera aïllada fins i tot amb una sobrecàrrega feble.

Des del dissabte han caigut de 20 a 40 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies es mantenen encara inestables en totes les orientacions i generalment per sobre del límit del bosc. Sobretot als vessants molt inclinats, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut. Les allaus poden ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble i assolir mida mitjana.
A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal i de purgues de neu humida. En el transcurs de la jornada, són possibles de manera aïllada allaus de placa humida de mida mitjana. Elles poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides força grans.
És important una certa experiència en l'avaluació del perill d'allaus. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.3: pluja

Amb la neu recent i el vent del sud-oest fort , s'han format plaques de vent. Especialment prop de les carenes, a canals i cubetes per sobre del límit del bosc. En molts indrets la neu recent i la neu ventada descansen a sobre d'una superfície llisa del mantell de neu vell. Sobretot per sobre dels 1900 m aproximadament.
La neu vella és humida. Principalment a les sectors del sud, i també a la resta de sectors sobretot en cotes baixes i mitges. A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos.

Tendència

En el període fins el dimecres es preveuen en una zona extensa de 15 a 30 cm de neu per sobre dels 1000 m aproximadament. Amb la intensificació de les nevades, augment progressiu del perill d'allaus.


Grau de perill

2000m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2000m
Lliscaments
2400m


En algun indret les allaus poden implicar el mantell de neu vella feble i arribar a mida gran.

Les allaus poden desencadenar-se al mantell feble de neu vella al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica per sobre dels 2000 m aproximadament. Sobretot a les zones de mantell prim, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut. Entre els 2000 i els 2300 m aproximadament, els indrets perillosos són més freqüents i el perill és lleugerament més gran. Les allaus poden implicar capes més profundes i atènyer mides perillosament grans.
Amb la neu recent i el vent de fort a molt fort , s'han format plaques de vent de vegades inestables. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants prop de les carenes obacs a cotes altes i zones d'alta muntanya.
A més hi ha un perill apreciable d'allaus de lliscament basal que no s’ha de menystenir. Això s'aplica especialment als sectors de l'oest i del nord-oest. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal.
Són necessàries experiència i prudència.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

En una zona àmplia han caigut de 5 a 10 cm de neu per sobre dels 1000 m aproximadament, localment fins a 20 cm.
Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs en cotes altes.
A la part central del mantell de neu es troben capes febles inestables. Sobretot entre els 2000 i els 2300 m aproximadament en totes les orientacions. Els tests d’estabilitat confirmen l'estructura feble del mantell de neu.

Tendència

Amb la neu recent i el vent , es formaran plaques de vent addicionals.


Grau de perill

1600m
Problema d'allaus
Neu ventada
1600m


El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Amb la neu recent i el vent de fort a molt fort , s'han format plaques de vent de vegades inestables. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants prop de les carenes obacs a cotes altes i zones d'alta muntanya. Els indrets tan perillosos són fàcils de reconèixer pel muntanyenc expert.
Les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica especialment a les sectors del sud-oest entre els 2000 i els 2300 m aproximadament als vessants obacs. Sobretot a les zones de transició de mantell prim a gruixut.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

En una zona àmplia han caigut de 5 a 10 cm de neu per sobre dels 1000 m aproximadament, localment fins a 20 cm. Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs en cotes altes.
A la part basal del mantell de neu es troben capes febles aïllades.
En cotes baixes hi ha poca neu.

Tendència

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill.