Avalanche.report

Dimecres 10.02.2021

Publicat 09 02 2021, 17:00


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Lliscaments
2400m
Capa feble persistent
2000m


La situació d'allaus és en part encara crítica.

A cotes altes i a zones d’alta muntanya: La neu recent i en particular les plaques de vent a vegades gruixudes poden fàcilment ser desencadenades de manera accidental o, de manera aïllada, natural en totes les orientacions. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Als vessants assolellats extremadament inclinats, són possibles només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió. Les allaus poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides perillosament grans. Sobretot a les zones de mantell prim les capes febles presents a la part superficial del mantell de neu poden ser desencadenades fins i tot en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc.
A cotes baixes i mitges: Hi ha un perill substancial d'allaus de lliscament basal. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.
Als sectors més afectats per les precipitacions els punts perillosos són més nombrosos i grans. És necessària molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.2: lliscaments

Des del dissabte han caigut de 20 a 40 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament, localment fins a 70 cm. Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. El mantell de neu és humit. Principalment en cotes baixes i mitges.
En totes les orientacions, a la part central del mantell de neu es troben capes febles inestables. Principalment per sobre dels 2000 m aproximadament.

Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent. A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Lliscaments
2400m
Capa feble persistent
2000m


Amb la neu recent, a partir de la segona meitat de la nit els indrets perillosos augmentaran.

A cotes altes i a zones d’alta muntanya: Als vessants amb acumulacions de neu ventada, són possibles allaus de placa seca, de manera aïllada també grans. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
La neu recent i en particular les plaques de vent a vegades gruixudes poden fàcilment ser desencadenades de manera accidental o, de manera aïllada, natural en totes les orientacions. Les allaus poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides perillosament grans. Sobretot a les zones de mantell prim les capes febles presents a la part superficial del mantell de neu poden ser desencadenades fins i tot en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc. A cotes baixes i mitges: Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.
És necessària molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.2: lliscaments

Fins al dijous es preveuen de 10 a 30 cm de neu per sobre dels 1000 m aproximadament, localment encara més. Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Amb les nevades el vent amb ratxes fortes del sud, les plaques de vent creixeran.
El mantell de neu és humit. Principalment en cotes baixes i mitges.
En totes les orientacions, a la part central del mantell de neu es troben capes febles inestables. Principalment per sobre dels 2000 m aproximadament.

Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent. A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Amb el refredament, durant els propers dies el mantell de neu es consolidarà. Principalment per sota dels 2000 m aproximadament a tots els sectors.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Neu recent
1500m
Lliscaments
2200m


Encara perill marcat (3) d'allaus. Amb la intensificació de les nevades, en el transcurs de la jornada els indrets perillosos augmentaran.

En una zona àmplia a partir del matí es preveuen de 15 a 30 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment encara més. La neu recent i les plaques de vent es mantenen molt inestables en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Això s'aplica especialment als vessants molt inclinats i prop de les carenes. Les allaus seques poden ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble o de manera natural.
A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal i de purgues de neu humida. Fins que no baixin les temperatures, són encara possibles allaus de placa humida de mida mitjana. Elles poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides força grans. Precaució incloent als talussos i als vessants herbosos.
És necessària molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.3: pluja

Amb la neu recent i el vent del sud-oest de moderat a fort , es formaran plaques de vent fàcilment desencadenables especialment prop de les carenes. Això s'aplica també a les canals i cubetes per sobre del límit del bosc. En molts indrets la neu recent i la neu ventada descansen a sobre d'una superfície llisa del mantell de neu vell. Sobretot per sobre dels 1900 m aproximadament.
La neu vella és humida. Principalment a les sectors del sud, i també a la resta de sectors sobretot en cotes baixes i mitges. A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos.

Tendència

Amb la fi de les precipitacions, afebliment lleuger del perill d'allaus seques. Fins que no baixin les temperatures, són possibles en qualsevol moment allaus de neu humida i molt humida de mida petita i mitjana. Això s'aplica especialment per sota dels 2000 m aproximadament, i també als vessants assolellats molt inclinats.


Grau de perill

1800m
Problema d'allaus
Neu ventada
1800m
Lliscaments
2400m
Capa feble persistent
2000m


Les excursions de muntanya requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

A cotes altes i a zones d’alta muntanya: Als vessants amb acumulacions de neu ventada, són possibles allaus de placa seca, de manera aïllada també grans. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
La neu recent i en particular les plaques de vent a vegades gruixudes poden fàcilment ser desencadenades de manera accidental o, de manera aïllada, natural en totes les orientacions. Les allaus poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides perillosament grans. Sobretot a les zones de mantell prim les capes febles presents a la part superficial del mantell de neu poden ser desencadenades fins i tot en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc. A cotes baixes i mitges: Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.2: lliscaments

Fins al dijous es preveuen de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 1000 m aproximadament. Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Amb les nevades el vent amb ratxes fortes del sud, les plaques de vent creixeran.
El mantell de neu és humit. Principalment en cotes baixes i mitges.
En totes les orientacions, a la part central del mantell de neu es troben capes febles inestables. Principalment per sobre dels 2000 m aproximadament.

Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent. A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.


Grau de perill

2000m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2000m
Lliscaments
2400m


En algun indret les allaus poden implicar el mantell de neu vella feble i arribar a mida gran.

Les allaus poden desencadenar-se al mantell feble de neu vella al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica per sobre dels 2000 m aproximadament. Sobretot a les zones de mantell prim, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut. Entre els 2000 i els 2400 m aproximadament, els indrets perillosos són més freqüents i el perill és lleugerament més gran. Les allaus poden implicar capes més profundes i atènyer mides perillosament grans.
Amb la neu recent i el vent de fort a molt fort , s'han format plaques de vent de vegades inestables. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants prop de les carenes obacs a cotes altes i zones d'alta muntanya.
A més hi ha un perill apreciable d'allaus de lliscament basal que no s’ha de menystenir. Això s'aplica especialment als sectors de l'oest i del nord-oest. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal.
Són necessàries experiència i prudència.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

En una zona àmplia han caigut de 5 a 10 cm de neu per sobre dels 1000 m aproximadament, localment fins a 20 cm.
Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs en cotes altes.
A la part central del mantell de neu es troben capes febles inestables. Sobretot entre els 2000 i els 2400 m aproximadament en totes les orientacions. Els tests d’estabilitat confirmen l'estructura feble del mantell de neu.

Tendència

Amb la neu recent i el vent , es formaran plaques de vent addicionals.


Grau de perill

1600m
Problema d'allaus
Neu ventada
1600m


El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Amb la neu recent i el vent de fort a molt fort , s'han format plaques de vent de vegades inestables. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants prop de les carenes obacs a cotes altes i zones d'alta muntanya. Els indrets tan perillosos són fàcils de reconèixer pel muntanyenc expert.
Les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica especialment a les sectors del sud-oest entre els 2000 i els 2400 m aproximadament als vessants obacs. Sobretot a les zones de transició de mantell prim a gruixut.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

En una zona àmplia han caigut de 5 a 10 cm de neu per sobre dels 1000 m aproximadament, localment fins a 20 cm. Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs en cotes altes.
A la part basal del mantell de neu es troben capes febles aïllades.
En cotes baixes hi ha poca neu.

Tendència

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill.