Avalanche.report

Dimèrcles 10.02.2021

Publicat 09 02 2021, 17:00


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc
Esguitlament de nhèu
2400m
Coches fèbles persistentes
2000m


Era situacion de lauegi qu'ei en part encara critica.

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Era nhèu recenta e en particular plaques de vent es plaques de vent a viatges grossudes pòden èster desencadenadi damb facilitat de manèra accidentau o, de manèra isolada, naturau en totes es orientacions. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Enes pales soleienques extrèmament arribentes, son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu sense coesion. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Sustot enes zònes de celh prim es coches febles presentes ena part superficiau deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire.
En còtes baishes e mejanes: I a un perilh substanciau de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.
Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar de dissabte an queigut de 20 a 40 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument enquia 70 cm. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eth mantèth de nhèu ei umit. Principaument en còtes baishes e mejanes.
En totes es orientacions, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Principaument per dessús des 2000 m aproximativament.

Tendéncia

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc
Esguitlament de nhèu
2400m
Coches fèbles persistentes
2000m


Damb era nhèu recenta, a compdar dera segona mitat dera net es endrets perilhosi aumentaràn.

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Enes pales damb acumulacions de nhèu ventada, son possibles lauegi de placa seca, de manèra isolada tanben grani. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.
Era nhèu recenta e en particular plaques de vent es plaques de vent a viatges grossudes pòden èster desencadenadi damb facilitat de manèra accidentau o, de manèra isolada, naturau en totes es orientacions. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Sustot enes zònes de celh prim es coches febles presentes ena part superficiau deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. En còtes baishes e mejanes: I a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.
Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.2: esguitlament de nhèu

Enquia dijaus queiràn de 10 a 30 cm de nhèu per dessús des 1000 m aproximativament, locaument encara mès. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Damb es nheuades eth vent damb bohades fòrtes deth sud, es plaques de vent creixeràn.
Eth mantèth de nhèu ei umit. Principaument en còtes baishes e mejanes.
En totes es orientacions, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Principaument per dessús des 2000 m aproximativament.

Tendéncia

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Damb eth heiredament, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu se consolidarà. Principaument per dejós des 2000 m aproximativament en toti es sectors.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc
Nhèu recenta
1500m
Esguitlament de nhèu
2200m


Encara perilh mercat (3) de lauegi. Damb era intensificacion des nheuades, ath long dera jornada es endrets perilhosi aumentaràn.

En ua zòna grana a compdar deth maitin queiràn de 15 a 30 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament, locaument encara mès. Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien fòrça inestables en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Açò s'aplique especiaument enes pales fòrça arribentes e apròp des crestes. Es lauegi sequi pòden desencadenar-se damb ua subrecarga febla o naturaument.
Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida. Enquia que non baishen es temperatures, son encara possibles lauegi de placa umida de mida mejana. Eres pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides fòrça granes. Precaucion includint enes talussi e enes pales erboses.
Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.3: ploja

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth sud-oèst , especiaument apròp des crestes se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Açò s'aplique tanben enes canaus e conques per dessús deth limit deth bòsc. En fòrça endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús d'ua superfícia lisa deth mantèth de nhèu vielh. Sustot per dessús des 1900 m aproximativament.
Era nhèu vielha ei umida. Principaument enes sectors deth sud, e tanben ena rèsta de sectors sustot en còtes baishes e mejanes. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendéncia

Damb era fin des precipitacions, leugèr afebliment deth perilh de lauegi sequi. Enquia que non baishen es temperatures, son possibles en tot moment lauegi de nhèu umida e fòrça umida de mida petita e mejana. Açò s'aplique especiaument per dejós des 2000 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes.


Grad de perilh

1800m
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
1800m
Esguitlament de nhèu
2400m
Coches fèbles persistentes
2000m


Es excursions de montanha requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Enes pales damb acumulacions de nhèu ventada, son possibles lauegi de placa seca, de manèra isolada tanben grani. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.
Era nhèu recenta e en particular plaques de vent es plaques de vent a viatges grossudes pòden èster desencadenadi damb facilitat de manèra accidentau o, de manèra isolada, naturau en totes es orientacions. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Sustot enes zònes de celh prim es coches febles presentes ena part superficiau deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. En còtes baishes e mejanes: I a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.2: esguitlament de nhèu

Enquia dijaus queiràn de 10 a 20 cm de nhèu per dessús des 1000 m aproximativament. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Damb es nheuades eth vent damb bohades fòrtes deth sud, es plaques de vent creixeràn.
Eth mantèth de nhèu ei umit. Principaument en còtes baishes e mejanes.
En totes es orientacions, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Principaument per dessús des 2000 m aproximativament.

Tendéncia

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.


Grad de perilh

2000m
Problèma de lauegi
Coches fèbles persistentes
2000m
Esguitlament de nhèu
2400m


En quauque endret es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arribar a mida grana.

Es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique per dessús des 2000 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Entre es 2000 e es 2400 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei leugèrament mès gran. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes.
Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt , s'an format plaques de vent a viatges inestables. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales apròp des crestes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.
Ath delà i a un perilh apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar. Açò s'aplique especiaument enes sectors der oèst e deth nòrd-oèst. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.
Son necessàries experiéncia e prudéncia.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana an queigut de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 1000 m aproximativament, locaument enquia 20 cm.
Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères en còtes nautes.
Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Sustot entre es 2000 e es 2400 m aproximativament en totes es orientacions. Es tèsti d’estabilitat confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Damb era nhèu recenta e eth vent , se formaràn plaques de vent addicionaus.


Grad de perilh

1600m
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
1600m


Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt , s'an format plaques de vent a viatges inestables. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales apròp des crestes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.
Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique especiaument enes sectors deth sud-oèst entre es 2000 e es 2400 m aproximativament enes pales ombrères. Sustot enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana an queigut de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 1000 m aproximativament, locaument enquia 20 cm. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères en còtes nautes.
Ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades.
En còtes baishes i a pòca nhèu.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.