Avalanche.report

Dissabte 13.02.2021

Publicat 12 02 2021, 17:00


Grad de perilh

2000m
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
2000m
Esguitlament de nhèu
2400m
Coches fèbles persistentes
2000m


Problèma de nhèu ventada ena nauta montanha. Eth problèma d'esguitlaments basaus ac cau avalorar damb atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau en totes es orientacions per dessús des 2000 m aproximativament. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Sustot enes zònes de celh prim es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire.
I a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.2: esguitlament de nhèu

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei desfavorable.
Era part basau deth mantèth ei umida, damb ua crosta de regèu en superfícia. Principaument en còtes baishes e mejanes.
En totes es orientacions, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Principaument per dessús des 2000 m aproximativament.

Tendéncia

Damb es baishes temperatures e eth vent damb bohades fòrtes, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc
Coches fèbles persistentes
2000m


Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar de manèra critica.

Damb eth vent damb bohades fòrtes de direccion variabla , se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Aguestes pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Damb eth vent de fòrta intensitat, son possibles sonque isoladament lauegi naturaus. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha especiaument enes pales orientades tà oèst, nòrd e èst. Açò s'aplique sustot per dessús des 2000 m aproximativament. Entre es 2000 e es 2400 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti.
De manèra isolada, es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides granes.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.
Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Sustot entre es 2000 e es 2400 m aproximativament enes pales orientades a oèst, nòrd e èst.

Tendéncia

Escàs afebliment deth perilh de lauegi.


Grad de perilh

2000m
Problèma de lauegi
Coches fèbles persistentes
2000m
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha especiaument en zònes de transicion de celh prim a grossut, com ena entrada de conques e canaus. Açò s'aplique sustot per dessús des 2000 m aproximativament enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst. Entre es 2000 e es 2400 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti.
Damb eth vent damb bohades fòrtes de direccion variabla , se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Aguestes pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Es lauegi pòden, de manèra isolada, implicar coches mès pregones e arténher mides granes.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.
Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Sustot entre es 2000 e es 2400 m aproximativament enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst.

Tendéncia

Escàs afebliment deth perilh de lauegi.


Grad de perilh

1800m
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
1800m


Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb eth vent damb bohades fòrtes , se formaràn plaques de vent inestables. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.
Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben de manèra fòrça isolada ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique en còtes nautes, sustot enes Aups de Kitzbühel occidentaus.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. En còtes baishes i a pòca nhèu.

Tendéncia

Escàs afebliment deth perilh de lauegi.