Avalanche.report

Dissabte 13.02.2021

Publicat 12 02 2021, 17:00


Grau de perill

2000m
Problema d'allaus
Neu ventada
2000m
Lliscaments
2400m
Capa feble persistent
2000m


Problema de neu ventada a l'alta muntanya. El problema de lliscaments basals ha de ser avaluat amb atenció.

Les noves acumulacions de neu ventada poden desencadenar-se fàcilment de manera accidental o, aïlladament, de manera natural en totes les orientacions per sobre dels 2000 m aproximadament. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Les allaus poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides perillosament grans. Sobretot a les zones de mantell prim les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc.
Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.2: lliscaments

Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. El lligam entre les diverses plaques de vent és desfavorable.
La part basal del mantell és humida, amb una crosta de regel en superfície. Principalment en cotes baixes i mitges.
En totes les orientacions, a la part central del mantell de neu es troben capes febles inestables. Principalment per sobre dels 2000 m aproximadament.

Tendència

Amb les baixes temperatures i el vent amb ratxes fortes, durant els propers dies el mantell de neu no arribarà a consolidar-se. Atenció al problema de neu ventada recent. A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.