Avalanche.report

Dissabte 13.02.2021

Publicat 12 02 2021, 17:00


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Lliscaments
2200m
Capa feble persistent
Límit del bosc


El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. En alçada encara perill marcat (3) d'allaus.

La neu recent i les plaques de vent es mantenen molt inestables en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Això s'aplica especialment als vessants molt inclinats i prop de les carenes. Les noves acumulacions de neu ventada poden desencadenar-se fàcilment de manera accidental o, aïlladament, de manera natural en totes les orientacions i generalment per sobre del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
Les capes febles presents a la neu vella són difícils de reconèixer Les allaus poden, de manera aïllada, implicar capes més profundes i atènyer mides força grans.
Les excursions de muntanya requereixen molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa sel·lecció de l'itinerari. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb el vent del nord de moderat a fort , s'han format plaques de vent ben visibles especialment prop de les carenes. Això s'aplica també a les canals i cubetes per sota del límit del bosc. Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions. El lligam entre les diverses plaques de vent és desfavorable.
Sobretot per sobre del límit del bosc, a la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos.
La part basal del mantell és humida, amb una crosta de regel en superfície. Especialment en cotes baixes i mitges.

Tendència

Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Amb les baixes temperatures, el mantell de neu no arribarà a consolidar-se. Sobretot prop dels cims i en cotes altes. El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció.