Avalanche.report

Dissabte 04.12.2021

Publicat 03 12 2021, 17:00


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Coches fèbles persistentes
Limit deth bòsc
Esguitlament de nhèu
2400m
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Damb era pujada dera còta de nhèu, aument deth perilh de lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.

Damb era pujada dera còta de nhèu, progressiu aument deth perilh de lauegi.
Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ja en fòrça endrets ath pas d'un solet montanhaire. Especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh Son possibles desencadenaments a distància. Es lauegi pòden arténher mides perilhosament granes.
Ath delà eth perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida aumentarà ath long dera jornada. Açò s'aplique especiaument enes sectors afectadi pera ploja.
Es plaques de vent mès recentes aurien d'èster avalorades damb prudéncia. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques nòrd-oèst a sud-èst peth nòrd. Açò s'aplique per dessús deth limit deth bòsc. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar.
Es lauegi son aumens de mida mejana. Ei importanta ua eleccion prudenta der itinerari.

Celh de nhèu

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queiràn de 15 a 30 cm de nhèu. Enes sectors deth sud s'acumularà mens nhèu.
Queirà ploja enquia en còtes mejanes.
Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.
Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguestes darrères seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Damb eth heiredament, se formarà ua crosta superficiau. Açò s'aplique en còtes baishes e mejanes.


Grad de perilh

2400m
Problèma de lauegi
Esguitlament de nhèu
2400m
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Damb era pujada dera còta de nhèu, aument deth perilh de lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida. Nhèu ventada recenta en altitud.

Damb era pujada dera còta de nhèu, son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida aumens de mida petita. Açò s'aplique especiaument enes sectors afectadi pera ploja.
Ath delà sustot apròp des crestes, en canaus e conques e en altitud es plaques de vent mès recentes pòden temporaument desencadenar-se damb facilitat. Es endrets perilhosi son de mau reconéisher peth mau temps.
Es lauegi son en generau de mida petita. Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queiràn de 15 a 30 cm de nhèu. Enes sectors deth sud s'acumularà mens nhèu.
Queirà ploja enquia en còtes mejanes.
Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguestes darrères seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Damb eth heiredament, se formarà ua crosta superficiau. Açò s'aplique en còtes baishes e mejanes.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Coches fèbles persistentes
Limit deth bòsc
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Atencion ath problèma de nhèu ventada.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ja en fòrça endrets ath pas d'un solet montanhaire. Especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon. Son possibles desencadenaments a distància.
Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd per dessús deth limit deth bòsc. Eres an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. Aguesti endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.
Es lauegi son aumens de mida mejana. Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes sectors deth nòrd e deth nòrd-èst queiràn de 5 a 20 cm de nhèu. Enes sectors deth sud s'acumularà mens nhèu. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.
Es plaques de vent mès recentes seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Tendéncia

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd, se formarèn naues plaques de vent. Damb eth heiredament, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Açò s'aplique especiaument en altitud.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc
Coches fèbles persistentes
Limit deth bòsc


Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues son en part encara inestables sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd per dessús deth limit deth bòsc. Eres an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar.
Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Taus endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc. En altitud es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh Es lauegi son aumens en generau de mida petita.
Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu.
Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable.
Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd, se formarèn naues plaques de vent. Damb eth heiredament, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Açò s'aplique especiaument en altitud.