Avalanche.report

Dissabte 19.02.2022

Publicat 18 02 2022, 17:00


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Neu ventada
2200m
Capa feble persistent
2200m


El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció. Les capes febles presents a la neu vella requereixen cautela

Amb el vent fort , s'han format plaques de vent inestables sobretot als vessants orientats a oest, nord i est. Aquestes darreres s'han d'evitar en la mesura del possible. Els indrets perillosos es troben sobretot en terreny inclinat per sobre dels 2200 m aproximadament i també prop de carenes, en canals i cubetes.

Les allaus poden desencadenar-se al mantell feble de neu vella sobretot per sobrecàrregues fortes. Aquestes poden, de manera molt aïllada, arrossegar capes més profundes del mantell de neu i atènyer mides grans. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Aquests són força rars però difícils de reconèixer. Precaució en zones de transició de mantell prim a profund.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

El vent fort ha transportat la neu recent i la neu vella. Les plaques de vent recents i antigues no es lligaran bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs i generalment en altitud.
La part central del mantell s'ha facetat i és feble. Sobretot als vessants obacs.
El divendres la calor ha causat una progressiva humidificació del mantell de neu. Això s'aplica als vessants assolellats inclinats en totes les cotes, i també en totes les orientacions en cotes baixes i mitges. Amb les baixes temperatures, durant el cap de setmana es formarà una crosta superficial.

Tendència

El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2600m
Límit del bosc
Neu ventada
2200m


Les capes febles molt pronunciades presents a la neu vella són traidores El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció.

Sobretot als vessants orientats a oest, nord i est, les capes febles molt pronunciades presents a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica especialment sobretot per sobre del límit del bosc i per sota dels 2600 m aproximadament. Precaució sobretot en zones de transició de mantell prim a profund, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes. Les allaus poden atènyer mides grans. De manera aïllada són possibles desencadenaments a distància.

En molts indrets s'han format plaques de vent inestables. Aquestes darreres s'han d'evitar en la mesura del possible. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants inclinats obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i també prop de colls i carenes.

A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.

Mantell de neu

pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Sobretot als vessants orientats a oest, nord i est per sobre del límit del bosc i per sota dels 2600 m aproximadament.
Caurà una mica de neu. El vent fort ha transportat la neu recent i la neu vella. Les plaques de vent recents i antigues no s'han lligat bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs i generalment en altitud.
La pluja ha causat en una àrea extensa una clara humidificació del mantell de neu per sota dels 2400 m aproximadament. Amb les temperatures suaus i el cel parcialment ennuvolat, el divendres el mantell de neu no ha arribat a consolidar-se. Amb el refredament, durant el cap de setmana es formarà una crosta superficial.

Tendència

Les capes febles molt pronunciades presents a la neu vella requereixen una selecció conservadora de la ruta


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Neu ventada
2200m


El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.

Durant els darrers dies, amb el vent fort , s'han format plaques de vent a vegades fàcilment desencadenables als vessants orientats a oest, nord i est. Aquestes darreres s'han d'evitar en la mesura del possible. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants inclinats obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i també prop de carenes, en canals i cubetes. Les allaus poden atènyer mides mitjanes de manera aïllada.
De manera molt aïllada, les allaus seques poden també implicar la neu vella. Sobretot als vessants obacs molt inclinats a les zones de transició de mantell prim a gruixut, això s'aplica sobretot per una sobrecàrrega forta.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El vent molt fort ha transportat intensament la neu recent i la neu vella. Les plaques de vent recents i antigues no es lligaran bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs i generalment en altitud.
La neu vella consisteix en cristalls facetats. Sobretot als vessants obacs.
El divendres la calor ha causat una progressiva humidificació del mantell de neu. Això s'aplica als vessants assolellats inclinats en totes les cotes, i també en totes les orientacions en cotes baixes i mitges. Amb les baixes temperatures, durant el cap de setmana es formarà una crosta superficial.

Tendència

El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Neu ventada
2200m


El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.

Durant els darrers dies, amb el vent molt fort , s'han format plaques de vent abundants en totes les orientacions. Aquestes darreres són inestables sobretot en vessants inclinats orientats a oest, nord i est. Els indrets perillosos es troben sobretot en terreny inclinat per sobre dels 2200 m aproximadament i també prop de carenes, en canals i cubetes. Aquests indrets augmentaran amb l'altitud. Fins i tot un únic individu pot encara desencadenar allaus, també de mida mitjana.
De manera molt aïllada, les allaus seques poden també produir un desencadenament a la neu vella. Sobretot als vessants obacs molt inclinats a les zones de transició de mantell prim a gruixut, això s'aplica sobretot per una sobrecàrrega forta.
A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El vent molt fort ha transportat intensament la neu recent i la neu vella. Per sobre dels 2200 m aproximadament els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. Les plaques de vent més recents no es lligaran bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs i generalment en altitud. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment encara desfavorable.
La neu vella consisteix en cristalls facetats. Sobretot als vessants obacs.
Als vessants inclinats assolellats i també a cotes baixes i mitges: El mantell de neu és humit. Amb el refredament, es formarà una crosta superficial.

Tendència

El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.