Avalanche.report

Dissabte 19.02.2022

Publicat 18 02 2022, 17:00


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Coches fèbles persistentes
2600m
Limit deth bòsc
Nhèu ventada
2400m
Esguitlament de nhèu
2400m


Es rapòrts des observadors e es observacions sus eth terren confirmen era complèxa situacion de lauegi. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, es coches febles fòrça prononciades presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique especiaument per dessús deth limit deth bòsc e per dejós des 2600 m aproximativament. De manèra isolada tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es lauegi pòden arténher mides granes. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant oèst , se formaràn plaques de vent addicionaus. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales arribentes ombrères per dessús des 2400 m aproximativament e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

(-) son probables cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau per dejós des 2400 m aproximativament. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dessús deth limit deth bòsc e per dejós des 2600 m aproximativament. De manèra isolada tanben enes pales soleienques en altitud.
En particular dera Silvretta pes Aups dera Lechtal occidentaus enquiàs Aups der Allgäu queiràn en periòde enquiath dissabte de 10 a 15 cm de nhèu. Ena rèsta de sectors s'acumularà mens nhèu. Damb es nheuades e eth vent damb bohades plan fòrtes der oèst, ath long dera dimenjada es plaques de vent creixeràn. Es plaques de vent recentes e antigues non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères.
Era ploja a causat per dejós des 2400 m aproximativament en un airau extens ua clara umidificacion deth mantèth de nhèu. Damb es temperatures doces e eth cèu parciaument embromat, eth diuendres eth mantèth de nhèu non s'a arribat a consolidar. Damb eth heiredament e es nheuades, eth dissabte se formarà ua crosta superficiau.

Tendéncia

Es coches febles fòrça prononciades presentes ena nhèu vielha requerissen ua seleccion conservadora dera rota


Grad de perilh

2200m
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
2200m
Coches fèbles persistentes
2200m


Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion

Damb eth vent fòrt , sustot enes pales orientadi a oèst, nòrd e èst s'an format plaques de vent inestables. Aguestes darrères s'an d'evitar ena mesura que sigue possible. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent per dessús des 2200 m aproximativament e tanben apròp de crestes, en canaus e conques.

Es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha sustot per subrecargues fòrtes. Aguestes pòden, de manèra fòrça isolada, arrossegar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth vent fòrt a transportat era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent recentes e antigues non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères e generaument en altitud.
Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères.
Eth diuendres era calor a causat ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales soleienques arribentes en totes es còtes, e tanben en totes es orientacions en còtes baishes e mejanes. Damb es baishes temperatures, ath long dera dimenjada se formarà ua crosta superficiau.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.


Grad de perilh

1600m
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
1600m
Coches fèbles persistentes
1600m


Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Damb eth vent plan fòrt , eth dijaus , en totes es orientacions s'an format plaques de vent abondiues. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent per dessús deth limit deth bòsc e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Ja un solet individu pòt damb facilitat desencadenar lauegi, tanben de mida mejana.
En quauqui endrets, es lauegi sequi pòden tanben implicar era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes enes zònes de transicion de celh prim a grossut.
Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen ua seleccion conservadora dera rota Es sons isoladi de "whumpf" son possibles senhaus de perilh

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent plan fòrt a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent mès recentes non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères e generaument en altitud. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable.
Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi. Sustot enes pales ombrères. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion. Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen ua seleccion conservadora dera rota


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Coches fèbles persistentes
2600m
Limit deth bòsc
Nhèu ventada
2200m


Es coches febles fòrça prononciades presentes ena nhèu vielha son traïdores Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, es coches febles fòrça prononciades presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique especiaument sustot per dessús deth limit deth bòsc e per dejós des 2600 m aproximativament. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es lauegi pòden arténher mides granes. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància.

En fòrça endrets s'an format plaques de vent inestables. Aguestes darrères s'an d'evitar ena mesura que sigue possible. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales arribentes ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben apròp de còths e crestes.

Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dessús deth limit deth bòsc e per dejós des 2600 m aproximativament.
Queirà un shinhau de nhèu. Eth vent fòrt a transportat era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent recentes e antigues non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères e generaument en altitud.
Era ploja a causat per dejós des 2400 m aproximativament en un airau extens ua clara umidificacion deth mantèth de nhèu. Damb es temperatures doces e eth cèu parciaument embromat, eth diuendres eth mantèth de nhèu non s'a arribat a consolidar. Damb eth heiredament, ath long dera dimenjada se formarà ua crosta superficiau.

Tendéncia

Es coches febles fòrça prononciades presentes ena nhèu vielha requerissen ua seleccion conservadora dera rota


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Nhèu ventada e nhèu umida son era hònt principau de perilh.

A compdar de dimars eth vent a estat a viatges de moderat a fòrt. Damb era balaguèra fòrt , s'an format plaques de vent addicionaus.
Ja un solet individu pòt desencadenar lauegi, tanben de mida mejana. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes. Enes pales damb plaques de vent e enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent era probabilitat de desencadenament ei superiora. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e ja s'atrendirà ath maitin. Ja ath maitin son possibles lauegi d'esguitlament basau isolades.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Peth moment i a pòca nhèu. Eth vent plan fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Es plaques de vent mès recentes non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères e generaument en altitud.
Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi. Principaument enes pales ombrères.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Damb eth vent fòrt , ath long des darrèri dies, en totes es orientacions s'an format plaques de vent de bon desencadenar. Aguestes darrères s'an d'evitar ena mesura que sigue possible. Es endrets perilhosi se tròben especiaument en pales arribentes ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben apròp de crestes, en canaus e conques per dessús des 1800 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides mejanes de manèra isolada.
De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes enes zònes de transicion de celh prim a grossut, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent plan fòrt a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent mès recentes demoren inestables sustot en pales ombrères e generaument en altitud. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable.
Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi. Sustot enes pales ombrères.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.


Grad de perilh

2200m
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
2200m


Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Damb eth vent fòrt , ath long des darrèri dies, enes pales orientadi a oèst, nòrd e èst s'an format plaques de vent a viatges de bon desencadenar. Aguestes darrères s'an d'evitar ena mesura que sigue possible. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales arribentes ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben apròp de crestes, en canaus e conques. Es lauegi pòden arténher mides mejanes de manèra isolada.
De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes enes zònes de transicion de celh prim a grossut, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent plan fòrt a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent recentes e antigues non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères e generaument en altitud.
Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi. Sustot enes pales ombrères.
Eth diuendres era calor a causat ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales soleienques arribentes en totes es còtes, e tanben en totes es orientacions en còtes baishes e mejanes. Damb es baishes temperatures, ath long dera dimenjada se formarà ua crosta superficiau.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.


Grad de perilh

2200m
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
2200m


Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Damb eth vent plan fòrt , ath long des darrèri dies, en totes es orientacions s'an format plaques de vent abondiues. Aguestes darrères son inestables sustot en pales arribentes orientades ath oèst, nòrd e èst. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent per dessús des 2200 m aproximativament e tanben apròp de crestes, en canaus e conques. Aguesti endrets aumentaràn damb era altitud. Ja un solet individu pòt encara desencadenar lauegi, tanben de mida mejana.
De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden tanben produsir un desencadenament ena nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes enes zònes de transicion de celh prim a grossut, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.
Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent plan fòrt a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Per dessús des 2200 m aproximativament es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Es plaques de vent mès recentes non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères e generaument en altitud. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable.
Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi. Sustot enes pales ombrères.
Enes pales arribentes soleienques e tanben en còtes baishes e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei umit. Damb eth heiredament, se formarà ua crosta superficiau.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.