Avalanche.report

Dimecres 23.02.2022

Publicat 22 02 2022, 17:00


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Capa feble persistent
Límit del bosc


Atenció al problema de neu ventada recent.

Durant els darrers dies, amb el vent del nord fort , s'han format plaques de vent a vegades fàcilment desencadenables localment. Aquests indrets perillosos es troben en totes les orientacions en altitud i també en canals, cubetes i darrere de canvis abruptes de pendent. Elles són en general fàcilment identificables i han de ser avaluades acuradament. Les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades especialment amb sobrecàrregues fortes. En cotes inferiors i per sota del límit del bosc el mantell de neu és ben consolidat.

Mantell de neu

En cotes altes i zones d'alta muntanya hi ha menys neu de l'habitual. El vent fort ha transportat la neu vella de feble cohesió. Les plaques de vent majoritàriament de mida petita no s'han lligat bé amb la neu vella. A la part central del mantell de neu es troben capes febles. Sobretot en cotes altes i zones d'alta muntanya.

Tendència

Amb el vent del nord de forta intensitat, el perill d'allaus augmentarà sense pujar de grau.


Grau de perill

1900m
Problema d'allaus
Neu ventada
1900m


El mantell de neu és estable en la majoria de casos. Atenció al problema de neu ventada recent.

Durant els darrers dies, amb el vent del nord fort , s'han format plaques de vent majoritàriament de mida petita localment. Aquests indrets perillosos es troben en totes les orientacions en altitud i també en canals, cubetes i darrere de canvis abruptes de pendent. Elles són en general fàcilment identificables i han de ser avaluades acuradament. Les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades de manera aïllada i especialment amb sobrecàrregues fortes. En cotes inferiors i per sota del límit del bosc el mantell de neu és ben consolidat.

Mantell de neu

En cotes altes i zones d'alta muntanya hi ha menys neu de l'habitual. El vent fort ha transportat la neu vella de feble cohesió. Les plaques de vent majoritàriament de mida petita no s'han lligat bé amb la neu vella especialment en vessants obacs inclinats i generalment en cotes altes i zones d'alta muntanya. Per sota del límit del bosc no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.