Avalanche.report

Dimecres 25.01.2023

Publicat 24 01 2023, 17:00


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Plaques de vent
Límit del bosc
Capa feble persistent
2200m


Atenció al problema de neu ventada, sobretot prop de les carenes de totes les orientacions.

El dilluns , amb el vent de l'est amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent addicionals. Les plaques de vent recents i antigues poden desencadenar-se ja al pas d'un sol muntanyenc. Atenció especialment als seus marges. Amb l'augment de la temperatura, la probabilitat de desencadenament d'allaus de placa augmentarà temporalment. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben en totes les orientacions per sobre del límit del bosc, especialment prop de colls i carenes, i també en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. Precaució incloent prop del límit del bosc. En altitud, els indrets perillosos són més freqüents.
A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles allaus de neu sense cohesió. Això s'aplica principalment en vessants assolellats escarpats.
També, les allaus poden també desencadenar-se a les capes més profundes. Tals indrets perillosos es troben en vessants inclinats i poc freqüentats obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i també als vessants assolellats inclinats per sobre dels 2500 m aproximadament.
Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa sel·lecció de l'itinerari.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.1: capa feble persistent

Durant els darrers dies, amb el vent del quadrant nord-est amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent abundants. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves. El mantell de neu roman procliu al desencadenament especialment prop de les carenes de totes les orientacions.
Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants assolellats per sobre dels 2500 m aproximadament. Els tests d’estabilitat i les observacions sobre el terreny confirmen l'estabilitat molt variable a petita escala.

Tendència

Per sobre del límit del bosc es manté perill marcat (3) d'allaus.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Plaques de vent
Límit del bosc
Capa feble persistent
2200m


L'actual situació d'allaus requereix precaució i prudència. Atenció al problema de neu ventada recent.

Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent en alguns casos de mida gran. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc en totes les orientacions, sobretot prop del límit del bosc i per sobre del límit del bosc. Aquests indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent. Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus de placa augmentarà temporalment. Les allaus són com a mínim de mida mitjana.
També, les allaus poden també desprendre's per les capes més profundes. Tals indrets perillosos es troben en vessants inclinats i poc freqüentats obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i també als vessants assolellats inclinats per sobre dels 2500 m aproximadament. Són desfavorables especialment els indrets de pas de poca a molta neu,.
A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són probables allaus de neu sense cohesió, especialment en vessants assolellats extremadament inclinats.
Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen una elecció prudent de l'itinerari.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.1: capa feble persistent

En una zona àmplia des del dilluns han caigut de 10 a 20 cm de neu, localment més. La neu recent i les plaques de vent es troben a sobre d'un mantell feble de neu vella.
Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants assolellats per sobre dels 2500 m aproximadament.
El mantell de neu roman més aviat procliu al desencadenament. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen al passar són indicis típics d'aquesta situació

Tendència

Perill marcat (3) d'allaus. Les plaques de vent recents i antigues es lligaran lentament amb la neu vella. El mantell de neu roman més aviat procliu al desencadenament.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Plaques de vent
Límit del bosc
Capa feble persistent
2200m


L'actual situació d'allaus requereix precaució i prudència. Atenció al problema de neu ventada recent.

Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent en alguns casos de mida gran. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc en totes les orientacions, sobretot prop del límit del bosc i per sobre del límit del bosc. Aquests indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent. Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus de placa augmentarà temporalment. Les allaus són com a mínim de mida mitjana.
També, les allaus poden també desprendre's per les capes més profundes. Tals indrets perillosos es troben en vessants inclinats i poc freqüentats obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i també als vessants assolellats inclinats per sobre dels 2500 m aproximadament. Són desfavorables especialment els indrets de pas de poca a molta neu,.
A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són probables allaus de neu sense cohesió, especialment en vessants assolellats extremadament inclinats.
Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen una elecció prudent de l'itinerari.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.1: capa feble persistent

En una zona àmplia des del dilluns han caigut de 10 a 20 cm de neu, localment més. La neu recent i les plaques de vent es troben a sobre d'un mantell feble de neu vella.
Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants assolellats per sobre dels 2500 m aproximadament.
El mantell de neu roman més aviat procliu al desencadenament. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen al passar són indicis típics d'aquesta situació

Tendència

Perill marcat (3) d'allaus. Les plaques de vent recents i antigues es lligaran lentament amb la neu vella. El mantell de neu roman més aviat procliu al desencadenament.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Plaques de vent
Límit del bosc
Capa feble persistent
2200m


Perill marcat (3) d'allaus. Neu ventada i capes febles persistents són la principal font de perill.

Les plaques de vent recents i antigues poden desencadenar-se ja al pas d'un sol muntanyenc en totes les orientacions, especialment prop del límit del bosc i per sobre del límit del bosc. En altitud, els indrets perillosos són més freqüents. Les allaus són com a mínim de mida mitjana.
També, les allaus poden també desprendre's per les capes més profundes. Tals indrets perillosos es troben en vessants inclinats i poc freqüentats obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i també als vessants assolellats inclinats per sobre dels 2500 m aproximadament. Són desfavorables especialment els indrets de pas de poca a molta neu,.
Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen precaució i prudència.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.1: capa feble persistent

Noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes febles en totes les orientacions per sobre del límit del bosc.
Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants assolellats per sobre dels 2500 m aproximadament.
El mantell de neu roman més aviat procliu al desencadenament. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen al passar són indicis típics d'aquesta situació

Tendència

Perill marcat (3) d'allaus. Les plaques de vent recents i antigues es lligaran lentament amb la neu vella. El mantell de neu roman més aviat procliu al desencadenament.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Plaques de vent
Límit del bosc


En alguns indrets perill moderat (2) d'allaus.

Durant els darrers dies, amb la neu recent i el vent , s'han format plaques de vent inestables en alguns punts. Indrets perillosos per allaus de neu seca es troben als vessants molt inclinats, especialment prop del límit del bosc i per sobre del límit del bosc. Precaució prop de les carenes, en canals i cubetes. Les plaques de vent majoritàriament de mida petita s'han d'evitar en particular en vessants on hi ha perill de caiguda.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb la neu recent i el vent del quadrant nord-est de moderat a fort , s'han format plaques de vent majoritàriament de mida petita. En molts indrets la neu recent i la ventada reposen a sobre d'una crosta dura. En alguns indrets la neu ventada reposa a sobre de capes toves.

Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Plaques de vent
Límit del bosc


En alguns indrets perill moderat (2) d'allaus.

Durant els darrers dies, amb la neu recent i el vent , s'han format plaques de vent inestables en alguns punts. Indrets perillosos per allaus de neu seca es troben als vessants molt inclinats, especialment prop del límit del bosc i per sobre del límit del bosc. Precaució prop de les carenes, en canals i cubetes. Les plaques de vent majoritàriament de mida petita s'han d'evitar en particular en vessants on hi ha perill de caiguda.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb la neu recent i el vent del quadrant nord-est de moderat a fort , s'han format plaques de vent majoritàriament de mida petita. En alguns indrets la neu ventada reposa a sobre de capes toves. En general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent.