Avalanche.report

Dijous 04.04.2024

Publicat 03 04 2024, 17:00


Grau de perill

2400m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2400m
Lliscaments
2600m
Neu humida
2800m


Noves acumulacions de neu ventada han d'avaluar-se amb cautela en altitud. La neu humida i les allaus de lliscament requereixen atenció.

Les plaques de vent més recents són en part inestables sobretot en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden en alguns casos ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Les allaus poden desencadenar la neu vella molt humida.

Als vessants herbosos inclinats, són possibles allaus de lliscament basal de mida mitjana a gran. Això s'aplica principalment en vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament incloent en vessants obacs inclinats per sota dels 2400 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus humides i molt humides augmentarà progressivament, sobretot en vessants assolellats inclinats per sota dels 2800 m aproximadament, i també en vessants obacs inclinats per sota dels 2400 m aproximadament.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.2: lliscaments

Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord en altitud. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment encara desfavorable.

El refredament nocturn serà reduït. La superfície del mantell de neu es regelarà tot just i s'estovarà ja durant el matí. Això es dona especialment en vessants assolellats en cotes mitges i altes, i també en vessants obacs per sota dels 2400 m aproximadament.

Tendència

El perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal augmentarà.
Amb la pujada de temperatures, les plaques de vent s'estabilitzaran.


Grau de perill

2800m
Problema d'allaus
Neu humida
2800m
Lliscaments
2600m


La neu humida i les allaus de lliscament han d'avaluar-se amb atenció.

Amb l'escalfament, l'activitat d'allaus de neu humida i molt humida mitjanes disminuirà progressivament. Això es dona especialment en vessants assolellats molt inclinats i per sota dels 2400 m aproximadament. Ja al matí són possibles allaus de neu molt humida aïllades.

Als vessants herbosos inclinats, són possibles allaus de lliscament basal de mida mitjana i, locament, gran. Això s'aplica principalment en vessants inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Les plaques de vent majoritàriament de mida petita poden, de manera aïllada, desencadenar-se sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament, sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes, sobretot als sectors molt exposats al vent.

Mantell de neu

pp.10: escenari de primavera
pp.2: lliscaments

Amb el vent del quadrant oest fort , es formaran plaques de vent inestables als vessants prop de les carenes orientats a nord-oest, nord i nord-est. Això es dona especialment en vessants molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament.

El refredament nocturn serà en molts sectors molt limitat. La superfície del mantell de neu es regelarà molt poc i ja s'estovarà al matí. Això es dona especialment en vessants assolellats en cotes mitges i altes, i també en vessants obacs per sota dels 2400 m aproximadament.

Tendència

El perill d'allaus augmentarà al llarg del dia. El perill d'allaus de neu molt humida augmentarà.


Grau de perill

2000m
Problema d'allaus
Lliscaments
2000m


Neu humida i lliscaments a cotes altes.

Als vessants herbosos inclinats, són possibles allaus de lliscament basal de mida petita a mitjana. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà progressivament, sobretot en vessants assolellats inclinats en cotes altes, i també en vessants obacs inclinats per sota dels 2400 m aproximadament.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.10: escenari de primavera

El refredament nocturn serà en alguns casos força bo. La superfície del mantell de neu es regelarà tot just i s'estovarà al llarg del dia. Això es dona especialment en vessants assolellats en cotes mitges i altes, i també en vessants obacs per sota dels 2200 m aproximadament.

Tendència

La neu humida i les allaus de lliscament requereixen atenció.