Avalanche.report

Dimarts 31.05.2022

Publicat 02 06 2022, 08:31


Grau de perill

límit del bosc


Les allaus de neu seca i de neu humida poden, sovint, implicar capes més profundes i atènyer mides extremadament grans de manera aïllada.

Capes febles persistents sobretot als vessants obacs inclinats. Sobretot als vessants obacs inclinats, les capes febles molt pronunciades presents a la part superficial del mantell de neu poden ser desencadenades ja de manera aïllada al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica especialment a les terreny poc freqüentades, i també a les zones de mantell prim per sobre del límit del bosc. (-) les allaus poden implicar les capes més profundes i assolir dimensions perilloses. (-) les capes febles molt pronunciades presents a la neu vella requereixen una selecció conservadora de la ruta Els sons aïllats de "whumpf" són possibles senyals de perill

Capes febles persistents sobretot als vessants obacs inclinats. Sobretot als vessants obacs inclinats, les capes febles molt pronunciades presents a la part superficial del mantell de neu poden ser desencadenades ja de manera aïllada al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica especialment a les terreny poc freqüentades, i també a les zones de mantell prim per sobre del límit del bosc. (-) les allaus poden implicar les capes més profundes i assolir dimensions perilloses. (-) les capes febles molt pronunciades presents a la neu vella requereixen una selecció conservadora de la ruta Els sons aïllats de "whumpf" són possibles senyals de perill

Mantell de neu

pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu
pp.10: escenari de primavera

Amb el fogony de fort a molt fort del sud, es formaran noves plaques de vent. El lligam intern entre les diverses plaques de vent i amb la neu vella és localment desfavorable. Elles poden desencadenar-se fàcilment sobretot als seus marges. Les plaques de vent dels darrers dos dies descansen localment a sobre de gebre de superfície prop del límit del bosc. A més prop de les carenes en totes les orientacions i generalment a l'alta muntanya s'han format plaques de vent addicionals. Els informes dels observadors i els tests d'estabilitat confirmen l'estabilitat extremadament variable a petita escala als vessants amb plaques de vent.

Tendència

Probablement el pic de l'activitat d'allaus es preveu a partir de la segona meitat de la nit, als vessants obacs ja abans.


Grau de perill

límit del bosc


Des del matí el vent ha estat, prop de les carenes, fort en una zona àmplia. El vent amb ratxes fortes transportarà la neu vella. En el transcurs de la jornada les plaques de vent, fins ara petites, augmentaran de mida novament. Des del dilluns , amb el vent progressivament passant a molt fort del quadrant nord-oest , es formaran extenses plaques de vent especialment prop de les carenes així com per sobre del límit del bosc. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants amb acumulacions de neu ventada de totes les orientacions per sobre dels 2200 m aproximadament i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut. Les noves acumulacions de neu ventada es troben sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes. En molts indrets es formaran plaques de vent fàcilment desencadenables. Les plaques de vent a vegades de mida gran poden ja fàcilment desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en orientacions est a fins a l'oest pel sud per sobre del límit del bosc. Això passa especialment als seus marges.

Des del matí el vent ha estat, prop de les carenes, fort en una zona àmplia. El vent amb ratxes fortes transportarà la neu vella. En el transcurs de la jornada les plaques de vent, fins ara petites, augmentaran de mida novament. Des del dilluns , amb el vent progressivament passant a molt fort del quadrant nord-oest , es formaran extenses plaques de vent especialment prop de les carenes així com per sobre del límit del bosc. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants amb acumulacions de neu ventada de totes les orientacions per sobre dels 2200 m aproximadament i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut. Les noves acumulacions de neu ventada es troben sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes. En molts indrets es formaran plaques de vent fàcilment desencadenables. Les plaques de vent a vegades de mida gran poden ja fàcilment desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en orientacions est a fins a l'oest pel sud per sobre del límit del bosc. Això passa especialment als seus marges.

Mantell de neu

pp.8: gebre de superfície cobert de neu
pp.9: neu granulada coberta de neu

El mantell de neu vell és procliu al desencadenament en alguns indrets. Això s'aplica especialment als vessants obacs inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament. Cap a la superfície, la neu presenta una estratificació desfavorable, amb una superfície formada per neu de feble cohesió que reposa sobre una crosta de regel tot just portant. La part basal del mantell s'ha facetat i és feble. De manera aïllada són possibles desencadenaments a distància. Els informes dels observadors i les observacions sobre el terreny confirmen l'estructura desfavorable del mantell de neu als vessants obacs inclinats. Les condicions meteorològiques afavoriran un substancial afebliment de les capes de neu superficials.
El mantell de neu és procliu al desencadenament als sectors del nord-est i del nord-oest.

Tendència

Amb la nevada, clar augment del perill.