Avalanche.report

Dijous 09.06.2022

Publicat 09 06 2022, 13:33


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Capa feble persistent
Límit del bosc
Neu humida
2400m


Les allaus de neu seca poden desencadenar-se a la neu vella de manera aïllada majoritàriament per sobrecàrregues fortes.

Capes febles persistents sobretot als vessants obacs inclinats. Sobretot als vessants obacs inclinats, les capes febles molt pronunciades presents a la part superficial del mantell de neu poden ser desencadenades ja de manera aïllada al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica especialment a les terreny poc freqüentades, i també a les zones de mantell prim per sobre del límit del bosc. (-) les allaus poden implicar les capes més profundes i assolir dimensions perilloses. (-) les capes febles molt pronunciades presents a la neu vella requereixen una selecció conservadora de la ruta Els sons aïllats de "whumpf" són possibles senyals de perill

Capes febles persistents sobretot als vessants obacs inclinats. Sobretot als vessants obacs inclinats, les capes febles molt pronunciades presents a la part superficial del mantell de neu poden ser desencadenades ja de manera aïllada al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica especialment a les terreny poc freqüentades, i també a les zones de mantell prim per sobre del límit del bosc. (-) les allaus poden implicar les capes més profundes i assolir dimensions perilloses. (-) les capes febles molt pronunciades presents a la neu vella requereixen una selecció conservadora de la ruta Els sons aïllats de "whumpf" són possibles senyals de perill

Mantell de neu

pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu
pp.4: fred desprès de càlid /càlid desprès de fred

El mantell de neu vell és procliu al desencadenament en alguns indrets. Això s'aplica especialment als vessants obacs inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament. Cap a la superfície, la neu presenta una estratificació desfavorable, amb una superfície formada per neu de feble cohesió que reposa sobre una crosta de regel tot just portant. La part basal del mantell s'ha facetat i és feble. De manera aïllada són possibles desencadenaments a distància. Els informes dels observadors i les observacions sobre el terreny confirmen l'estructura desfavorable del mantell de neu als vessants obacs inclinats. Les condicions meteorològiques afavoriran un substancial afebliment de les capes de neu superficials.
El mantell de neu és procliu al desencadenament als sectors del nord-est i del nord-oest.

Tendència


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Capa feble persistent
Límit del bosc
Neu humida
2400m


Les allaus de neu seca poden desencadenar-se a la neu vella de manera aïllada majoritàriament per sobrecàrregues fortes.

Capes febles persistents sobretot als vessants obacs inclinats. Sobretot als vessants obacs inclinats, les capes febles molt pronunciades presents a la part superficial del mantell de neu poden ser desencadenades ja de manera aïllada al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica especialment a les terreny poc freqüentades, i també a les zones de mantell prim per sobre del límit del bosc. (-) les allaus poden implicar les capes més profundes i assolir dimensions perilloses. (-) les capes febles molt pronunciades presents a la neu vella requereixen una selecció conservadora de la ruta Els sons aïllats de "whumpf" són possibles senyals de perill

Capes febles persistents sobretot als vessants obacs inclinats. Sobretot als vessants obacs inclinats, les capes febles molt pronunciades presents a la part superficial del mantell de neu poden ser desencadenades ja de manera aïllada al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica especialment a les terreny poc freqüentades, i també a les zones de mantell prim per sobre del límit del bosc. (-) les allaus poden implicar les capes més profundes i assolir dimensions perilloses. (-) les capes febles molt pronunciades presents a la neu vella requereixen una selecció conservadora de la ruta Els sons aïllats de "whumpf" són possibles senyals de perill

Mantell de neu

pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu
pp.4: fred desprès de càlid /càlid desprès de fred

El mantell de neu vell és procliu al desencadenament en alguns indrets. Això s'aplica especialment als vessants obacs inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament. Cap a la superfície, la neu presenta una estratificació desfavorable, amb una superfície formada per neu de feble cohesió que reposa sobre una crosta de regel tot just portant. La part basal del mantell s'ha facetat i és feble. De manera aïllada són possibles desencadenaments a distància. Els informes dels observadors i les observacions sobre el terreny confirmen l'estructura desfavorable del mantell de neu als vessants obacs inclinats. Les condicions meteorològiques afavoriran un substancial afebliment de les capes de neu superficials.
El mantell de neu és procliu al desencadenament als sectors del nord-est i del nord-oest.

Tendència


Grau de perill

2400m
Problema d'allaus
Neu humida
2400m


Les allaus de neu seca poden desencadenar-se a la neu vella de manera aïllada majoritàriament per sobrecàrregues fortes.

Capes febles persistents sobretot als vessants obacs inclinats. Sobretot als vessants obacs inclinats, les capes febles molt pronunciades presents a la part superficial del mantell de neu poden ser desencadenades ja de manera aïllada al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica especialment a les terreny poc freqüentades, i també a les zones de mantell prim per sobre del límit del bosc. (-) les allaus poden implicar les capes més profundes i assolir dimensions perilloses. (-) les capes febles molt pronunciades presents a la neu vella requereixen una selecció conservadora de la ruta Els sons aïllats de "whumpf" són possibles senyals de perill

Capes febles persistents sobretot als vessants obacs inclinats. Sobretot als vessants obacs inclinats, les capes febles molt pronunciades presents a la part superficial del mantell de neu poden ser desencadenades ja de manera aïllada al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica especialment a les terreny poc freqüentades, i també a les zones de mantell prim per sobre del límit del bosc. (-) les allaus poden implicar les capes més profundes i assolir dimensions perilloses. (-) les capes febles molt pronunciades presents a la neu vella requereixen una selecció conservadora de la ruta Els sons aïllats de "whumpf" són possibles senyals de perill

Mantell de neu

pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu
pp.4: fred desprès de càlid /càlid desprès de fred

El mantell de neu vell és procliu al desencadenament en alguns indrets. Això s'aplica especialment als vessants obacs inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament. Cap a la superfície, la neu presenta una estratificació desfavorable, amb una superfície formada per neu de feble cohesió que reposa sobre una crosta de regel tot just portant. La part basal del mantell s'ha facetat i és feble. De manera aïllada són possibles desencadenaments a distància. Els informes dels observadors i les observacions sobre el terreny confirmen l'estructura desfavorable del mantell de neu als vessants obacs inclinats. Les condicions meteorològiques afavoriran un substancial afebliment de les capes de neu superficials.
El mantell de neu és procliu al desencadenament als sectors del nord-est i del nord-oest.

Tendència