Avalanche.report

Dijous 16.03.2023

Publicat 16 03 2023, 07:36


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2200m
Plaques de vent
2400m


Neu ventada i capes febles persistents són la principal font de perill.

Les allaus poden desencadenar-se a la neu vella ja al pas d’un únic muntanyenc, sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut. En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament augmentarà lleugerament. Les allaus poden atènyer mides mitjanes.
A més les plaques de vent dels darrers dies poden en alguns casos encara desencadenar-se, especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament, i també prop de colls i carenes. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos.
Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables allaus de neu molt humida de mida petita a mitjana.
Les excursions de muntanya requereixen una elecció acurada de l'itinerari.

Mantell de neu

pp.1: capa feble persistent
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs inclinats en altitud. Les acumulacions de neu ventada són en part encara inestables per sobre dels 2400 m aproximadament.
Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.
En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu. Aquestes condicions provocaran un gradual afebliment del mantell de neu sobretot als vessants assolellats inclinats.

Tendència

Clara pujada de la temperatura. En el transcurs de la jornada augment del perill d'allaus de neu molt humida.


Grau de perill

2000m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2000m
Plaques de vent
2400m


El problema de capes febles persistents és la principal font de perill.
La neu ventada i la neu humida requereixen atenció.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades ja al pas d'un sol muntanyenc. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides mitjanes. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut. En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament augmentarà lleugerament.
A més les plaques de vent dels darrers dies poden en alguns casos encara desencadenar-se. Tals indrets perillosos es troben sobretot en vessants molt inclinats obacs per sobre dels 2400 m aproximadament, sobretot prop de les carenes.
Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables allaus de neu sense cohesió de mida petita a mitjana.

Mantell de neu

pp.1: capa feble persistent
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2000 m aproximadament, i també en vessants orientats a oest i est per sobre dels 2400 m aproximadament.
Les plaques de vent dels darrers dies descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs en altitud.
El sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu especialment als vessants assolellats. Aquestes condicions provocaran en el transcurs de la jornada un gradual afebliment del mantell de neu.

Tendència

Divendres: A conseqüència de l’augment de la temperatura, augment del perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida.


Grau de perill

2000m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2000m
Capa feble persistent
2000m


Atenció a la neu ventada i les capes febles persistents.

Noves acumulacions de neu ventada ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants orientats a nord-oest pel nord fins a l'est per sobre dels 2000 m aproximadament i també prop de carenes, canals i cubetes. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos.
Les allaus poden desencadenar-se a la neu vella de manera aïllada ja per sobrecàrregues febles, sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut.
Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles de manera aïllada allaus de neu humida de mida petita a mitjana. En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament augmentarà lleugerament.
Les excursions de muntanya requereixen una elecció acurada de l'itinerari. És aconsellable una certa experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

Amb la neu recent i el vent fort , s'han format plaques de vent en alguns casos inestables. El lligam amb la neu vella de les plaques de vent és desfavorable. En alguns indrets la neu ventada reposa a sobre d'una crosta dura.
Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2000 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.
En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu als vessants assolellats. Aquestes condicions provocaran un lent afebliment del mantell de neu.

Tendència

Clara pujada de la temperatura. A partir de la matinada en alguns sectors augment del perill d'allaus de neu humida.


Grau de perill

2400m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2400m


El problema de neu ventada requereix atenció.
A conseqüència de l’augment de la temperatura, lleuger augment del perill d'allaus de neu molt humida.

Les plaques de vent noves poden de manera aïllada ser desencadenades. Això es dona en vessants obacs molt inclinats en altitud i prop de les carenes. Les allaus són com a mínim de mida petita.
Amb la pujada de la temperatura, en terreny dret i escarpat són d'esperar allaus de neu sense cohesió com a mínim de mida petita. Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles allaus de neu humida i molt humida com a mínim de mida petita.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.10: escenari de primavera

Durant la nit han caigut en alguns sectors fins a 10 cm de neu. Amb el vent moderat del nord-oest, s'han format noves plaques de vent.
En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu.

Tendència

Divendres: A conseqüència de l’augment de la temperatura, progressiu augment del perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2200m
Plaques de vent
2400m


El problema de capes febles persistents requereix atenció. Neu ventada en altitud.

De manera aïllada les allaus poden desencadenar-se pel mantell de neu vella facetada i assolir mida mitjana, sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut. En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament augmentarà lleugerament.
A més les plaques de vent dels darrers dies poden de manera aïllada encara desencadenar-se, especialment en vessants molt inclinats en altitud i prop de les carenes.
Amb la pujada de la temperatura i la radiació solar diürna, als vessants assolellats són d'esperar allaus molt humides com a mínim de mida petita.

Mantell de neu

pp.1: capa feble persistent
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.
Les acumulacions de neu ventada són, de manera aïllada, encara inestables per sobre dels 2400 m aproximadament.
En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu. Aquestes condicions provocaran un gradual afebliment del mantell de neu sobretot als vessants assolellats inclinats.

Tendència

Clara pujada de la temperatura. En el transcurs de la jornada augment del perill d'allaus de neu molt humida.


Grau de perill


Problema d'allaus
Plaques de vent


El problema de neu ventada requereix atenció. Allaus humides al llarg del dia.

Les plaques de vent dels darrers dies són, de manera aïllada, encara inestables, sobretot en vessants obacs molt inclinats en altitud. Aquestes haurien d'avaluar-se amb cautela sobretot en vessants on hi ha perill de caiguda.
Amb la pujada de la temperatura i la radiació solar diürna, als vessants assolellats són d'esperar allaus molt humides com a mínim de mida petita.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Les plaques de vent majoritàriament de mida petita dels darrers dies són, de manera aïllada, encara inestables.
Al mantell de neu vella no hi ha pràcticament capes febles.
En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu. Aquestes condicions provocaran un gradual afebliment del mantell de neu sobretot als vessants assolellats inclinats.

Tendència

Clara pujada de la temperatura. En el transcurs de la jornada augment del perill d'allaus de neu molt humida.


Grau de perillAtenció al problema de neu ventada recent.

Les plaques de vent més recents poden, de manera aïllada, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs inclinats. Les acumulacions de neu ventada més recents s’haurien d’evitar sobretot en vessants on hi ha perill de caiguda, també prop de les carenes, a canals i cubetes.
En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran en alguns casos una humidificació del mantell de neu. En particular als vessants assolellats són possibles allaus de neu humida com a mínim de mida petita.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El dimecres , amb la neu recent i el vent fort , s'han format plaques de vent en alguns casos inestables. Els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. Les plaques de vent majoritàriament de mida petita dels darrers dies són, de manera aïllada, encara inestables.
Al mantell de neu vella no hi ha pràcticament capes febles. En aquests sectors de moment només hi ha poca neu.
En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu.

Tendència

Clara pujada de la temperatura. Durant la matinada progressiu augment del perill d'allaus de neu humida.