Avalanche.report

Dimecres 15.03.2023

Publicat 14 03 2023, 17:00


Grau de perill

2000m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2000m
Plaques de vent
2400m


Neu ventada i capes febles persistents són la principal font de perill.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades ja al pas d'un sol muntanyenc. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut. En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament augmentarà lleugerament.
Noves acumulacions de neu ventada poden, en alguns casos, ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Tals indrets perillosos es troben sobretot en vessants inclinats orientats a nord-oest, nord i est per sobre dels 2400 m aproximadament, sobretot prop de les carenes.
Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables allaus de neu sense cohesió de mida petita a mitjana. Als vessants herbosos inclinats, són probables cada cop més nombroses allaus de lliscament basal de mida petita.

Mantell de neu

pp.1: capa feble persistent
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2000 m aproximadament, i també en vessants orientats a oest i est per sobre dels 2400 m aproximadament.
Des del dimarts han caigut en una zona extensa de 25 a 40 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent abundants. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves en vessants obacs inclinats en cotes altes i a l'alta muntanya.
La radiació solar causarà una progressiva humidificació del mantell de neu especialment en cotes baixes i mitges. Les condicions meteorològiques provocaran en el transcurs de la jornada un lleuger afebliment del mantell de neu.

Tendència

Dijous: A conseqüència de l’augment de la temperatura, progressiu augment del perill d'allaus.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2200m


Neu ventada recent i neu ventada antiga són la principal font de perill.

La neu recent i les plaques de vent poden desencadenar-se fàcilment al pas d’un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants orientats a nord-oest pel nord fins a l'est per sobre dels 2200 m aproximadament. Precaució prop de colls i carenes, i també en canals i cubetes. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos.
Les excursions de muntanya requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Dimarts han caigut en una zona extensa de 10 a 20 cm de neu, localment més. Amb la neu recent i el vent fort , s'han format plaques de vent en alguns casos inestables. El lligam entre les diverses plaques de vent i amb la neu vella és localment encara desfavorable. El dimecres les plaques de vent augmentaran de mida addicionalment amb el vent fort.

Tendència

Les condicions del temps impediran una ràpida estabilització del mantell de neu.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2200m
Capa feble persistent
2200m


Neu ventada i capes febles persistents són la principal font de perill.

La neu recent i les plaques de vent poden desencadenar-se fàcilment al pas d’un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants orientats a nord-oest pel nord fins a l'est per sobre dels 2200 m aproximadament. Precaució prop de colls i carenes, i també en canals i cubetes. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos. Les allaus poden atènyer mides mitjanes.
També, en alguns indrets, les allaus poden desencadenar-se a la neu vella al pas d'un sol muntanyenc, sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut.
Les excursions de muntanya requereixen una elecció acurada de l'itinerari.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.1: capa feble persistent

Des del dimarts han caigut en una zona extensa de 20 a 30 cm de neu, localment més, especialment a la part oriental de la cresta principal dels Alps i al Grup de l'Ortles. Amb la neu recent i el vent fort , s'han format plaques de vent en alguns casos inestables. La neu recent i les plaques de vent descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella sobretot en vessants obacs en cotes altes i a l'alta muntanya. El lligam entre les diverses plaques de vent i amb la neu vella és localment encara desfavorable. El dimecres les plaques de vent augmentaran de mida addicionalment amb el vent fort.
Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.
En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una lleugera humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats.

Tendència

Les condicions del temps han permès una gradual estabilització de les plaques de vent. Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables purgues i allaus de neu molt humida.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2200m
Capa feble persistent
2200m


Atenció a la neu ventada i les capes febles persistents.

Noves acumulacions de neu ventada ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Aquestes s’haurien d’evitar sobretot en vessants inclinats. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants orientats a nord-oest pel nord fins a l'est per sobre dels 2200 m aproximadament i també prop de carenes, canals i cubetes. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos. Les allaus poden atènyer mides mitjanes.
També, de manera aïllada, les allaus poden desencadenar-se a la neu vella al pas d'un sol muntanyenc, sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut.
Es recomana una elecció meticulosa de l’itinerari.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.1: capa feble persistent

Des del dimarts han caigut en una zona extensa de 10 a 20 cm de neu, localment més. Amb la neu recent i el vent fort , s'han format plaques de vent en alguns casos inestables. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs inclinats en cotes altes i a l'alta muntanya. El lligam entre les diverses plaques de vent i amb la neu vella és localment encara desfavorable. El dimecres les plaques de vent augmentaran de mida addicionalment.
Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.
En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una lleugera humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats.

Tendència

Les condicions del temps han permès una gradual estabilització de les plaques de vent. Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles purgues i allaus de neu humida.


Grau de perill

2400m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2400m


El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent en molts indrets. Aquestes poden en alguns indrets ser desencadenades al pas d'un muntanyenc. Les allaus són com a mínim de mida petita.
Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables allaus de neu sense cohesió de mida petita a mitjana. Als vessants herbosos inclinats, són probables cada cop més nombroses allaus de lliscament basal de mida petita.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Des del dimarts han caigut en una zona extensa de 20 a 30 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament, localment més. Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en cotes altes.
La radiació solar causarà una progressiva humidificació del mantell de neu especialment en cotes baixes i mitges. Les condicions meteorològiques provocaran en el transcurs de la jornada un lleuger afebliment del mantell de neu.

Tendència

Dijous: A conseqüència de l’augment de la temperatura, progressiu augment del perill d'allaus.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2200m


Atenció a la neu ventada recent i antiga.

Noves acumulacions de neu ventada ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Aquestes s’haurien d’evitar sobretot en vessants inclinats. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants orientats a nord-oest pel nord fins a l'est per sobre dels 2200 m aproximadament i també prop de carenes, canals i cubetes. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos. És aconsellable una certa experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Ahir han caigut en una zona extensa de 5 a 15 cm de neu. Amb la neu recent i el vent fort , s'han format plaques de vent en alguns casos inestables. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs inclinats en cotes altes i a l'alta muntanya. El lligam entre les diverses plaques de vent i amb la neu vella és localment encara desfavorable. El dimecres les plaques de vent augmentaran de mida addicionalment.

Tendència

Les condicions del temps impediran una ràpida estabilització de les plaques de vent.


Grau de perill


Problema d'allaus
Plaques de vent


Atenció al problema de neu ventada recent.

El dimecres , amb la neu recent i el vent del nord- oest amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Les plaques de vent més recents poden, de manera aïllada, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs inclinats. Les acumulacions de neu ventada s’haurien d’evitar sobretot en vessants on hi ha perill de caiguda. Precaució prop de les carenes, a canals i cubetes.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Des del dimarts han caigut de 2 a 10 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. Amb la neu recent i el vent fort , s'han format plaques de vent en alguns casos inestables. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs inclinats en altitud. El dimecres les plaques de vent augmentaran de mida addicionalment. Els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. En aquests sectors de moment només hi ha poca neu.

Tendència

Les condicions meteorològiques impediran una ràpida estabilització de les plaques de vent.


Grau de perill


Problema d'allaus
Plaques de vent


Atenció al problema de neu ventada recent.

Des del dimarts , amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent majoritàriament de mida petita sobretot en altitud. Les plaques de vent més recents poden, de manera aïllada, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs inclinats. Les acumulacions de neu ventada s’haurien d’evitar sobretot en vessants on hi ha perill de caiguda. Precaució prop de les carenes, a canals i cubetes. Els indrets perillosos són força rars però difícils de reconèixer amb mala visibilitat.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Des del dimarts han caigut localment fins a 10 cm de neu. Amb la neu recent i el vent fort , s'han format plaques de vent en alguns casos inestables. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs inclinats en cotes altes i a l'alta muntanya. El dimecres les plaques de vent augmentaran de mida addicionalment.
Al mantell de neu vella no hi ha pràcticament capes febles. Els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.
Al matí la radiació solar causarà una lleugera humidificació del mantell de neu.

Tendència

Les condicions del temps han permès una gradual estabilització de les plaques de vent. Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles purgues i allaus de neu humida.