Avalanche.report

Dimarts 14.03.2023

Publicat 13 03 2023, 17:00


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2200m
Plaques de vent
2200m
Neu humida
1800m


Neu ventada i capes febles persistents són la principal font de perill.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes.
Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes , es formaran plaques de vent en molts indrets. Aquestes poden ser desencadenades de manera aïllada fins i tot amb una sobrecàrrega feble. Indrets perillosos es troben sobretot als vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i est per sobre dels 2200 m aproximadament, sobretot prop de les carenes. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
Amb la pluja, són possibles purgues i allaus de neu molt humida com a mínim de mida petita per sota dels 1800 m aproximadament.
Són possibles de manera aïllada allaus de neu sense cohesió de mida petita.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.1: capa feble persistent

En el període fins el dimarts cauran en una zona extensa de 20 a 30 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes , es formaran plaques de vent abundants especialment als vessants prop de les carenes orientats a nord-oest, nord i est. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves en vessants obacs inclinats en cotes altes i a l'alta muntanya.
Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament.
La pluja causarà un progressiu amarament del mantell de neu en cotes baixes i mitges.

Tendència

Dimecres: En alguns sectors neu recent poc abundant. El problema de neu ventada requereix atenció.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2200m
Capa feble persistent
2200m


Neu ventada i capes febles persistents són la principal font de perill.

Noves acumulacions de neu ventada ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Aquestes s’haurien d’evitar sobretot en vessants inclinats. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants orientats a nord-oest pel nord fins a l'est per sobre dels 2200 m aproximadament i també prop de carenes, canals i cubetes. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer amb mala visibilitat. Amb el vent del nord de forta intensitat, en el transcurs de la jornada el nombre i l'extensió d'aquests indrets perillosos augmentarà. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos.
Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes.
Són possibles allaus de neu sense cohesió de mida petita.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.1: capa feble persistent

En el període fins el dimarts cauran en una zona extensa de 20 a 40 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes , es formaran plaques de vent en alguns casos inestables. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves en vessants obacs inclinats en cotes altes i a l'alta muntanya.
Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament.
La pluja causarà un progressiu amarament del mantell de neu en cotes baixes i mitges.

Tendència

Dimecres: En alguns sectors neu recent poc abundant. El problema de neu ventada requereix atenció.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Plaques de vent
Límit del bosc


La neu recent i la neu ventada han d'avaluar-se amb atenció.

La neu recent i les plaques de vent poden desencadenar-se fàcilment al pas d’un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben en totes les orientacions i també prop de carenes, canals i cubetes. Precaució sobretot en vessants obacs inclinats. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer amb mala visibilitat. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos. Amb el vent del nord de forta intensitat, durant el vespre el nombre i l'extensió d'aquests indrets perillosos augmentarà.
També, de manera aïllada, les allaus poden desencadenar-se a la neu vella sobretot als vessants inclinats i poc freqüentats obacs. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i est per sobre dels 2200 m aproximadament. Precaució sobretot en zones de transició de mantell prim a profund.
Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus i precaució.

Mantell de neu

En una zona àmplia en el període fins el dimarts cauran de 15 a 40 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament, localment més. Fins al matí , amb el vent del quadrant sud-oest de fort a molt fort , es formaran plaques de vent en alguns casos gruixudes. En molts indrets la neu recent i la ventada reposen a sobre d'una superfície llisa del mantell de neu vell. La neu recent així com les plaques de vent formades durant la nevada poden fàcilment desencadenar-se de manera natural o accidental sobretot en vessants obacs inclinats. Precaució prop de les carenes, i també en canals i cubetes. El mantell de neu esdevindrà progressivament procliu al desencadenament.
Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, especialment en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.

Tendència

Amb el refredament i el vent fort del nord, el dimecres el mantell de neu no es podrà consolidar. La neu recent i la neu ventada han d'avaluar-se amb atenció.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2200m
Capa feble persistent
2200m


Neu ventada i capes febles persistents són la principal font de perill.

Noves acumulacions de neu ventada ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Aquestes s’haurien d’evitar sobretot en vessants inclinats. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants orientats a nord-oest pel nord fins a l'est per sobre dels 2200 m aproximadament i també prop de carenes, canals i cubetes. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer amb mala visibilitat. Amb el vent del nord de forta intensitat, en el transcurs de la jornada el nombre i l'extensió d'aquests indrets perillosos augmentarà. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos.
Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes.
Són possibles allaus de neu sense cohesió de mida petita.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.1: capa feble persistent

En el període fins el dimarts cauran en una zona extensa de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament, localment més. Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes , es formaran plaques de vent en alguns casos inestables. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves en vessants obacs inclinats en cotes altes i a l'alta muntanya.
Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament.
La pluja causarà un progressiu amarament del mantell de neu en cotes baixes i mitges.

Tendència

Dimecres: En alguns sectors neu recent poc abundant. El problema de neu ventada requereix atenció.


Grau de perill


Problema d'allaus
Plaques de vent


Atenció al problema de neu ventada recent.

El dimarts , amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes , es formaran plaques de vent majoritàriament de mida petita sobretot en altitud. Les plaques de vent més recents poden, de manera aïllada, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs inclinats. Les acumulacions de neu ventada s’haurien d’evitar sobretot en vessants on hi ha perill de caiguda. Precaució prop de les carenes, a canals i cubetes. Els indrets perillosos són força rars però difícils de reconèixer amb mala visibilitat.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En el període fins el dimarts cauran localment fins a 10 cm de neu. La neu recent així com les plaques de vent petites formades durant la nevada es dipositaran a sobre d'una superfície força desfavorable del mantell de neu vella. En el transcurs de la jornada , amb el vent del nord progressivament cada cop més fort , es formaran plaques de vent addicionals.
Al mantell de neu vella no hi ha pràcticament capes febles. Els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

Tendència

Amb el refredament i el vent fort del nord, el dimecres el mantell de neu no es podrà consolidar. El problema de neu ventada recent ha d'evitar-se.


Grau de perillEl problema de neu ventada recent requereix atenció.

Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes , es formaran plaques de vent en molts indrets. Aquestes poden de manera molt aïllada ser desencadenades.
Indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs extremadament inclinats en cotes altes, també prop de les carenes.
Amb la pluja, són possibles purgues de neu molt humida com a mínim de mida petita per sota dels 1800 m aproximadament.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.3: pluja

En el període fins el dimarts cauran en una zona extensa de 20 a 30 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes , es formaran plaques de vent abundants especialment als vessants prop de les carenes orientats a nord-oest, nord i est.
La pluja causarà un progressiu amarament del mantell de neu en cotes baixes i mitges.

Tendència

Dimecres: En alguns sectors neu recent poc abundant. El problema de neu ventada requereix atenció.