Avalanche.report

Diumenge 19.03.2023

Publicat 18 03 2023, 17:00


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2200m


El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

Fins i tot un únic individu pot fàcilment desencadenar allaus, sobretot en vessants molt inclinats orientats a nord per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden implicar el mantell de neu vella feble i assolir mida mitjana. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut.
A més les plaques de vent més antigues poden en alguns casos encara desencadenar-se.
En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà lleugerament.
Es recomana una elecció prudent de l'itinerari, especialment en vessants obacs inclinats.

Mantell de neu

pp.1: capa feble persistent

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Les acumulacions de neu ventada són en part encara inestables en cotes altes i a l'alta muntanya. Els desencadenaments d'allaus i les observacions sobre el terreny han confirmat aquesta situació.
El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia. Aquestes condicions del temps provocaran en el transcurs de la jornada un lleuger afebliment del mantell de neu.

Tendència

Dilluns: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, lleuger augment del perill d'allaus de neu molt humida.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2200m


El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades fàcilment fins i tot ara al pas d'un sol muntanyenc. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució sobretot en vessants poc freqüentats orientats a nord-est i est.

En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà lleugerament.

Mantell de neu

pp.1: capa feble persistent

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Els desencadenaments d'allaus i les observacions sobre el terreny han confirmat aquesta situació.
El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia, especialment en cotes mitges. Hi ha poca neu en cotes baixes. Durant la tarda caurà una mica de neu.

Tendència

Dilluns: Les condicions de temps causaran una humidificació del mantell de neu.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2200m


El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot ara al pas d'un sol muntanyenc. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució sobretot en vessants poc freqüentats orientats a nord-est i est.

En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà lleugerament.

Mantell de neu

pp.1: capa feble persistent

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Els desencadenaments d'allaus i les observacions sobre el terreny han confirmat aquesta situació.
El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia, especialment en cotes mitges. Hi ha poca neu en cotes baixes. Durant la tarda caurà una mica de neu.

Tendència

Dilluns: Les condicions de temps causaran una humidificació del mantell de neu.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2200m
Neu humida
Límit del bosc


El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció. En el transcurs de la jornada són possibles purgues aïllades.

El dimecres , amb el vent del quadrant nord-oest fort , s'han format plaques de vent en alguns casos inestables sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos. En zones de transició de mantell prim a gruixut la probabilitat de desencadenament és major.
Les allaus poden desencadenar-se a la neu vella de manera aïllada ja per sobrecàrregues febles. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut.
Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables de manera aïllada purgues de neu humida al llarg del dia com a mínim de mida petita. Això es dona especialment en vessants assolellats, i també en vessants obacs per sota dels 2200 m aproximadament.

Mantell de neu

El lligam amb la neu vella de les plaques de vent és localment encara desfavorable. En alguns indrets la neu ventada reposa a sobre d'una crosta dura.
Al mantell de neu vella hi ha capes febles aïllades especialment als vessants obacs. Això es dona per sobre dels 2200 m aproximadament.
En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una gradual humidificació del mantell de neu en particular als vessants assolellats. Aquestes condicions provocaran un afebliment del mantell de neu.

Tendència

El dilluns serà parcialment ennuvolat. Amb les precipitacions, lleuger augment del perill d'allaus.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2200m


El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

En algun indret les allaus poden desencadenar-se pel mantell de neu vella facetada i assolir mida mitjana, sobretot en vessants molt inclinats orientats a nord per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut.
A més en cotes altes i a l'alta muntanya les plaques de vent menys recents poden de manera aïllada encara desencadenar-se.
En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà lleugerament.

Mantell de neu

pp.1: capa feble persistent

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants orientats a nord per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.
Les acumulacions de neu ventada velles són, de manera aïllada, encara inestables en cotes altes i a l'alta muntanya.
El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia. Les condicions del temps provocaran en el transcurs de la jornada un lleuger afebliment del mantell de neu.

Tendència

Dilluns: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, lleuger augment del perill d'allaus de neu molt humida.


Grau de perillEl problema de neu ventada vella requereix atenció.

Les acumulacions de neu ventada velles haurien d'avaluar-se amb cautela sobretot en vessants molt inclinats, sobretot en vessants obacs molt inclinats en altitud. Els indrets tan perillosos són força rars i fàcils de reconèixer per l'ull entrenat. A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure.
En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà lleugerament.

Mantell de neu

Les acumulacions de neu ventada velles són, de manera aïllada, encara inestables en cotes altes i a l'alta muntanya. Al mantell de neu vella no hi ha pràcticament capes febles.
A tots els sectors per sota dels 2000 m aproximadament només hi ha una mica de neu.
El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia. Les condicions del temps provocaran en el transcurs de la jornada un lleuger afebliment del mantell de neu.

Tendència

Dilluns: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, lleuger augment del perill d'allaus de neu molt humida.


Grau de perillPredominen condicions d'allaus favorables majoritàriament.

Els indrets perillosos aïllats es troben sobretot en vessants inclinats i poc freqüentats obacs a cotes altes.

Mantell de neu

El mantell de neu és estable de manera generalitzada. De moment només hi ha poca neu en cotes baixes i mitges.

Tendència

Es manté perill feble (1) d'allaus.


Grau de perillAmb la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill de purgues de neu humida i molt humida augmentarà lleugerament. El problema de neu ventada vella ha d'avaluar-se amb atenció.

Les plaques de vent dels darrers dies haurien de ser avaluades amb cautela sobretot en vessants obacs inclinats en altitud. Les acumulacions de neu ventada menys recents s’haurien d’evitar en particular en vessants molt inclinats, també prop de les carenes, a canals i cubetes.
En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà en alguns indrets una progressiva humidificació del mantell de neu sobretot als vessants inclinats. Amb la pujada de la temperatura diürna, en tots els sectors són possibles algunes purgues de neu humida i molt humida com a mínim de mida petita.

Mantell de neu

Les plaques de vent majoritàriament de mida petita són en part encara inestables sobretot en vessants obacs per sobre del límit del bosc. Per sobre dels 2000 m aproximadament els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. A tots els sectors per sota dels 2000 m aproximadament només hi ha una mica de neu.
En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una progressiva humidificació del mantell de neu.

Tendència

El dilluns serà parcialment ennuvolat. Amb les precipitacions, lleuger augment del perill d'allaus.