Avalanche.report

Dilluns 20.03.2023

Publicat 20 03 2023, 08:00


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2200m
Neu humida
2200m


El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció. A conseqüència de la radiació solar, augment del perill d'allaus.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades encara de manera molt aïllada, això es dona fins i tot al pas d'un sol muntanyenc. Precaució sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament, sobretot en vessants poc freqüentats orientats a nord-est i est.
Nit: Amb la pluja, són possibles allaus naturals de neu molt humida de mida petita per sota dels 2200 m aproximadament. Això es dona especialment en vessants obacs.
En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà. Amb la radiació, l'activitat d'allaus naturals disminuirà. Això es dona especialment en vessants molt inclinats orientats a est, sud i oest per sota dels 2400 m aproximadament.

Mantell de neu

pp.1: capa feble persistent

En les properes hores caurà pluja fins als 2000 m. Cauran localment fins a 15 cm de neu per sobre dels 2000 m aproximadament.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.

El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia, especialment en cotes mitges. Hi ha poca neu en cotes baixes. El mantell de neu és humit en cotes baixes i mitges.

Tendència

Dimarts: A conseqüència de l’augment de la temperatura diürna, escàs augment del perill d'allaus.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2200m


El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció. Allaus humides al llarg del dia.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot ara al pas de muntanyencs, sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden implicar el mantell de neu vella feble i assolir mida mitjana. Precaució en vessants poc freqüentats orientats a nord-est i est.
En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà, especialment en vessants assolellats per sota dels 2600 m aproximadament.
Les excursions de muntanya han de finalitzar a l'hora.

Mantell de neu

pp.1: capa feble persistent

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.
El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia. Aquestes condicions del temps provocaran en el transcurs de la jornada un afebliment del mantell de neu.

Tendència

El perill d'allaus de neu seca disminuirà progressivament. Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus de neu molt humida augmentarà lleugerament.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2200m
Neu humida
2200m


El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades encara de manera molt aïllada, això es dona fins i tot al pas d'un sol muntanyenc. Precaució sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament, sobretot en vessants poc freqüentats orientats a nord-est i est.
Nit: Amb la pluja, són possibles allaus naturals de neu molt humida de mida petita per sota dels 2200 m aproximadament. Això es dona especialment en vessants obacs.
En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà lleugerament. Això es dona especialment en vessants molt inclinats orientats a est, sud i oest per sota dels 2400 m aproximadament.

Mantell de neu

pp.1: capa feble persistent

En les properes hores caurà pluja fins als 2000 m. Cauran localment fins a 15 cm de neu per sobre dels 2000 m aproximadament.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.

El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia, especialment en cotes mitges. Hi ha poca neu en cotes baixes.

Tendència

Dimarts: A conseqüència de l’augment de la temperatura diürna, escàs augment del perill d'allaus.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2200m
Neu humida
Límit del bosc


El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció. En el transcurs de la jornada són possibles purgues aïllades.

El dimecres , amb el vent del quadrant nord-oest fort , s'han format plaques de vent en alguns casos inestables sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos. En zones de transició de mantell prim a gruixut la probabilitat de desencadenament és major.
Les allaus poden desencadenar-se a la neu vella de manera aïllada ja per sobrecàrregues febles. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut.
Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables de manera aïllada purgues de neu humida al llarg del dia com a mínim de mida petita. Això es dona especialment en vessants assolellats, i també en vessants obacs per sota dels 2200 m aproximadament.

Mantell de neu

El lligam amb la neu vella de les plaques de vent és localment encara desfavorable. En alguns indrets la neu ventada reposa a sobre d'una crosta dura.
Al mantell de neu vella hi ha capes febles aïllades especialment als vessants obacs. Això es dona per sobre dels 2200 m aproximadament.
En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una gradual humidificació del mantell de neu en particular als vessants assolellats. Aquestes condicions provocaran un afebliment del mantell de neu.

Tendència

El dimarts serà assolellat. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, progressiu augment del perill d'allaus.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2200m


El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades encara al pas d'un sol muntanyenc. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en vessants obacs poc freqüentats.
A més en cotes altes i a l'alta muntanya les plaques de vent més antigues poden de manera aïllada encara desencadenar-se.
En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà, especialment en vessants assolellats per sota dels 2600 m aproximadament. Les excursions de muntanya han de finalitzar a l'hora.

Mantell de neu

pp.1: capa feble persistent

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.
Les acumulacions de neu ventada velles són, de manera aïllada, encara inestables en cotes altes i a l'alta muntanya.
El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia. Les condicions del temps provocaran en el transcurs de la jornada un lleuger afebliment del mantell de neu.

Tendència

El perill d'allaus de neu seca disminuirà progressivament. Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus de neu molt humida augmentarà lleugerament.


Grau de perillPredominen condicions d'allaus favorables majoritàriament.

Els indrets perillosos aïllats es troben sobretot en vessants inclinats i poc freqüentats obacs a cotes altes.

Mantell de neu

El mantell de neu és estable de manera generalitzada. De moment només hi ha poca neu en cotes baixes i mitges. Caurà una mica de pluja localment. Caurà neu per sobre dels 2000 m aproximadament.

Tendència

Es manté perill feble (1) d'allaus.


Grau de perillAmb la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill de purgues de neu humida i molt humida augmentarà lleugerament. El problema de neu ventada vella ha d'avaluar-se amb atenció.

Les plaques de vent dels darrers dies haurien de ser avaluades amb cautela sobretot en vessants obacs inclinats en altitud. Les acumulacions de neu ventada menys recents s’haurien d’evitar en particular en vessants molt inclinats, també prop de les carenes, a canals i cubetes.
En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà en alguns indrets una progressiva humidificació del mantell de neu sobretot als vessants inclinats. Amb la pujada de la temperatura diürna, en tots els sectors són possibles algunes purgues de neu humida i molt humida com a mínim de mida petita.

Mantell de neu

Les plaques de vent majoritàriament de mida petita són en part encara inestables sobretot en vessants obacs per sobre del límit del bosc. Per sobre dels 2000 m aproximadament els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. A tots els sectors per sota dels 2000 m aproximadament només hi ha una mica de neu.
En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una progressiva humidificació del mantell de neu.

Tendència

El dimarts serà assolellat. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, progressiu augment del perill d'allaus.