Avalanche.report

Dissabte 29.04.2023

Publicat 28 04 2023, 17:00


Grau de perill

2600m
Problema d'allaus
Neu humida
2600m
Capa feble persistent
2600m


Perill marcat (3) d'allaus de neu molt humida. El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

A conseqüència de l’augment de la temperatura, a partir del matí són probables cada cop més nombroses allaus de neu molt humida. Això es dona a totes les orientacions per sota dels 2600 m aproximadament. Les allaus de neu molt humida poden, també, arrossegar capes més profundes del mantell de neu i atènyer mides grans de manera aïllada, sobretot en vessants inclinats orientats a nord en cotes altes. Cal tenir precaució a les zones d'arribada de les allaus de mida gran.

En algun indret les allaus poden desencadenar-se pel mantell de neu vella feble, especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2600 m aproximadament. Les allaus de neu seca poden, de manera aïllada, implicar capes més profundes i atènyer mides grans. Amb l'augment de la temperatura, la probabilitat de desencadenament d'allaus seques augmentarà.
A més s’hauria de tenir compte amb les plaques de vent recents. Precaució sobretot prop de les carenes en altitud.

Mantell de neu

pp.10: escenari de primavera
pp.4: fred desprès de càlid /càlid desprès de fred

El divendres la pluja ha causat en una àrea extensa un progressiu amarament del mantell de neu. El refredament nocturn serà molt limitat. La superfície del mantell de neu es regelarà molt poc i s'estovarà ràpidament. La calor causarà una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu.

A la part superior del mantell de neu hi ha capes febles inestables sobretot als vessants obacs inclinats.
Les plaques de vent més recents són en part inestables en altitud.

Tendència

Lleuger afebliment del perill d'allaus de neu molt humida.


Grau de perill


Problema d'allaus
Neu humida


(-), en general, perill moderat (2) d'allaus de neu molt humida.

A conseqüència de l’augment de la temperatura, a partir del matí són probables cada cop més nombroses allaus de neu molt humida, fins i tot de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben als vessants inclinats de totes les orientacions. Les allaus de neu molt humida poden, també, arrossegar capes més profundes del mantell de neu, sobretot en vessants inclinats orientats a nord en cotes altes. Cal tenir precaució a les zones d'arribada de les allaus.

Mantell de neu

pp.10: escenari de primavera

El divendres la pluja ha causat en una àrea extensa un progressiu amarament del mantell de neu. El refredament nocturn serà reduït. La superfície del mantell de neu es regelarà molt poc i s'estovarà ràpidament. La calor causarà una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu.

Tendència

(-), en general, perill moderat (2) d'allaus de neu molt humida.


Grau de perill


Problema d'allaus
Neu humida


(-), en general, perill moderat (2) d'allaus de neu molt humida.

A conseqüència de l’augment de la temperatura, a partir del matí són probables cada cop més nombroses allaus de neu molt humida, fins i tot de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben als vessants inclinats de totes les orientacions. Les allaus de neu molt humida poden, també, arrossegar capes més profundes del mantell de neu, sobretot en vessants inclinats orientats a nord en cotes altes. Cal tenir precaució a les zones d'arribada de les allaus.

Mantell de neu

pp.10: escenari de primavera

El divendres la pluja ha causat en una àrea extensa un progressiu amarament del mantell de neu. El refredament nocturn serà reduït. La superfície del mantell de neu es regelarà molt poc i s'estovarà ràpidament. La calor causarà una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu.

Tendència

(-), en general, perill moderat (2) d'allaus de neu molt humida.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2200m
Neu humida
3200m
2200m


Atenció a les capes febles persistents i la neu humida.

Acumulacions de neu ventada més recents han de ser avaluades acuradament. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer. També, en alguns indrets, les allaus poden també implicar capes més profundes. En el transcurs de la jornada augment del perill d'allaus de neu molt humida.

Mantell de neu

pp.10: escenari de primavera

Actualment, el servei de predicció d’allaus té informació limitada de les zones d'alta muntanya. Per tant, s'ha d'avaluar detingudament el perill d'allaus local. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una humidificació del mantell de neu.

Tendència

El dissabte caurà pluja fins als 2700 m en alguns sectors. A més el perill d'allaus seques i de fusió augmentarà el diumenge.


Grau de perill


Problema d'allaus
Neu humida


El problema de neu humida és la principal font de perill.

A conseqüència de l’augment de la temperatura, a partir del matí són possibles allaus de neu molt humida, però majoritàriament petites. Els indrets perillosos es troben als vessants inclinats de totes les orientacions.
A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte sobretot el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

Mantell de neu

pp.10: escenari de primavera

El divendres la pluja ha causat en una àrea extensa un progressiu amarament del mantell de neu. El refredament nocturn serà reduït. La superfície del mantell de neu es regelarà molt poc i s'estovarà ràpidament. La calor causarà una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu.
En cotes baixes i mitges hi ha poca neu.

Tendència

Amb el refredament, progressiu afebliment del perill d'allaus de neu molt humida.


Grau de perillEn totes les orientacions hi ha una mica de neu.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, augment del perill de purgues.

Mantell de neu

pp.10: escenari de primavera

En cotes baixes i mitges en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència

El dissabte caurà pluja fins als 2700 m en alguns sectors.