Avalanche.report

Dilluns 12.02.2024

Publicat 11 02 2024, 17:00


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Plaques de vent
Límit del bosc
Neu recent
Límit del bosc


Atenció a la neu recent i la neu ventada.

Acumulacions de neu ventada ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament, i també prop de les carenes, en canals i cubetes. Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades fàcilment sobretot als vessants obacs molt inclinats.
A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són possibles només de manera aïllada purgues naturals de neu sense cohesió, fins i tot força grans. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats en totes les orientacions principalment per sobre del límit del bosc.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Les noves acumulacions de neu ventada no s'han lligat bé amb la neu vella en totes les orientacions i en altitud. La part inferior del mantell consisteix en cristalls facetats.

Tendència

El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció. Les condicions del temps permetran una gradual estabilització de les plaques de vent.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Plaques de vent
Límit del bosc
Lliscaments
2600m


Atenció al problema de neu ventada.

Durant els darrers dies, amb la neu recent i el vent del quadrant sud fort , s'han format plaques de vent inestables sobretot en altitud. Les plaques de vent han quedat en part nevades i, per tant, difícils d’identificar. Aquestes poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc sobretot en orientacions sud-oest a fins a l'est pel nord. Indrets perillosos es troben sobretot prop de carenes, en canals i cubetes. En altitud i als sectors més afectats per les precipitacions, tals indrets perillosos són més generalitzats i es troben en totes les orientacions. Les allaus són en part de mida mitjana.

Són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, fins i tot de mida mitjana. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament.

A conseqüència de la radiació solar, són probables només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.2: lliscaments

Des del divendres han caigut de 10 a 40 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment més. En els darrers dies les plaques de vent han augmentat de mida lleugerament amb la neu recent i el vent. Aquestes descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs per sobre del límit del bosc.

A cotes baixes i mitges: El mantell de neu és més aviat humit.

Tendència

El problema de neu ventada requereix atenció. Les condicions del temps permetran una estabilització de les plaques de vent. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. A conseqüència de la radiació solar, són probables només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Plaques de vent
Límit del bosc
Capa feble persistent
Límit del bosc


Atenció a la neu recent i la neu ventada.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament, i també prop de les carenes, en canals i cubetes. Sobretot als sectors més afectats per les precipitacions i als sectors que limiten amb els afectats pel grau de perill 3 (marcat), els indrets perillosos són més generalitzats i el perill és més gran.
Amb la fi de les precipitacions, són possibles només de manera aïllada purgues naturals de neu sense cohesió, fins i tot de mida mitjana. Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades en alguns indrets sobretot als vessants obacs molt inclinats. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats en totes les orientacions principalment per sobre del límit del bosc.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Des del divendres han caigut de 20 a 40 cm de neu, localment més. Ha caigut més neu del previst en particular a Primiero- Pale di S. Martino i als sectors que limiten. El vent amb ratxes fortes ha transportat la neu recent. Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en vessants obacs per sobre del límit del bosc. La part inferior del mantell consisteix en cristalls facetats.

Tendència

El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció. Les condicions del temps permetran una gradual estabilització de les plaques de vent. Amb l'atenuació de les precipitacions, són probables només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió.


Grau de perill

2400m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2400m
Lliscaments
2600m


El problema de neu ventada requereix atenció. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents són petites però en alguns casos propenses al desencadenament. Acumulacions de neu ventada menys recents han quedat en part nevades i, per tant, difícils d’identificar. Indrets perillosos es troben als vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i est per sobre dels 2000 m aproximadament. Per sobre dels 2400 m aproximadament, tals indrets perillosos són una mica més freqüents i el perill és Moderat 2. Les petites allaus poden arrossegar i fer caure un practicant d'esports d'hivern.

Als vessants herbosos inclinats i per sota dels 2600 m aproximadament, són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, sobretot de mida mitjana. Això s'aplica principalment als sectors amb molta neu. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Als vessans assolellats extremadament inclinats, són probables allaus de neu sense cohesió de mida petita. Això es dona en cas de radiació solar.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.2: lliscaments

Fins al dissabte , amb el vent del sud fort , s'han format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Diumenge han caigut de 5 a 15 cm de neu.

Dilluns: El vent serà moderat. A partir de la tarda caurà una mica de neu al nord.

Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord. A la part basal del mantell de neu no hi ha capes febles rellevants. En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una lleugera humidificació del mantell de neu als vessants assolellats.
A cotes mitges: El mantell de neu és humit. En cotes baixes de moment només hi ha una mica de neu.

Tendència

Les condicions del temps permetran una estabilització de les plaques de vent. Alguns indrets perillosos es troben als vessants obacs molt inclinats en altitud. A conseqüència de la radiació solar, són possibles allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2200m
Lliscaments
2600m


Atenció al problema de neu ventada. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.

Les plaques de vent dels darrers dies poden, en alguns casos, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc en orientacions oest a fins a l'est pel nord per sobre dels 2200 m aproximadament. Acumulacions de neu ventada menys recents han quedat en part nevades i, per tant, difícils d’identificar. Indrets perillosos es troben especialment prop de carenes, en canals i cubetes. En altitud i als sectors més afectats per les precipitacions, tals indrets perillosos són una mica més freqüents. Les allaus poden atènyer mides mitjanes als sectors més afectats per les precipitacions.

Als vessants herbosos inclinats i per sota dels 2600 m aproximadament, són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, fins i tot de mida mitjana. Això es dona especialment als sectors amb molta neu. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Als vessants assolellats extrems, són probables allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites, principalment en cas de radiació solar.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.2: lliscaments

En alguns sectors des del divendres han caigut de 10 a 30 cm de neu, localment més. El vent amb ratxes fortes ha transportat la neu recent.
Dilluns: El vent serà moderat. A partir de la tarda caurà una mica de neu al nord.

Les acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en orientacions oest a fins a l'est pel nord. A la part basal del mantell de neu no hi ha capes febles rellevants. La radiació solar causarà una lleugera humidificació del mantell de neu als vessants assolellats.

A cotes mitges: El mantell de neu és humit. En cotes baixes de moment només hi ha una mica de neu.

Tendència

Les condicions del temps provocaran una gradual estabilització de les plaques de vent. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Són possibles només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Plaques de vent
Límit del bosc


Atenció a la neu ventada i les capes febles persistents.

Acumulacions de neu ventada més recents ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Les allaus són de manera aïllada de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben en particular als vessants inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament, i també prop de les carenes, en canals i cubetes.
A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són possibles noves purgues naturals de neu sense cohesió. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats en totes les orientacions principalment per sobre del límit del bosc.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En una zona àmplia des del divendres han caigut fins a 30 cm de neu per sobre dels 1900 m aproximadament, localment més. La capa de neu recent és humida. La neu recent pot fàcilment desencadenar-se de manera natural o accidental en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. El vent amb ratxes fortes ha transportat intensament la neu recent i la neu vella.

Tendència

El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció. Les condicions del temps permetran una gradual estabilització de les plaques de vent. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Amb l'atenuació de les precipitacions, són probables només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió.