Avalanche.report

Dimarts 13.02.2024

Publicat 12 02 2024, 17:00


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Plaques de vent
Límit del bosc
Lliscaments
2600m


Atenció al problema de neu ventada.

Les plaques de vent recents i antigues han quedat en part nevades i, per tant, difícils d’identificar. Aquestes poden, en alguns casos, ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc sobretot en orientacions oest a fins al sud-est pel nord. Indrets perillosos es troben sobretot prop de carenes, en canals i cubetes. En altitud i als sectors més afectats per les precipitacions, tals indrets perillosos són més generalitzats. Les allaus són en part de mida mitjana.

A conseqüència de la radiació solar, són probables només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites.

Són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, fins i tot de mida mitjana. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.2: lliscaments

Des del divendres han caigut de 10 a 40 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment més. El vent amb ratxes fortes ha transportat la neu recent. Les acumulacions de neu ventada menys recents descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs per sobre del límit del bosc. El dimarts les plaques de vent augmentaran de mida lleugerament amb el vent amb ratxes fortes.

El mantell de neu és humit per sota dels 2200 m aproximadament.

Tendència

El problema de neu ventada requereix atenció. Les condicions del temps provocaran una estabilització de les plaques de vent. A conseqüència de la radiació solar, són probables només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Plaques de vent
Límit del bosc


Atenció a la neu ventada i les capes febles persistents.

Acumulacions de neu ventada més recents ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Les allaus són de manera aïllada de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben en particular als vessants inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament, i també prop de les carenes, en canals i cubetes.
A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són possibles noves purgues naturals de neu sense cohesió. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats en totes les orientacions principalment per sobre del límit del bosc.

Mantell de neu

Les noves acumulacions de neu ventada no s'han lligat bé amb la neu vella en totes les orientacions i en altitud. La neu recent pot fàcilment desencadenar-se de manera natural o accidental en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. La part inferior del mantell consisteix en cristalls facetats.

Tendència

El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció. Les condicions del temps permetran una gradual estabilització de les plaques de vent.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Plaques de vent
Límit del bosc


Atenció al problema de neu ventada vella.

Acumulacions de neu ventada ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament, i també prop de les carenes, en canals i cubetes.
Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades en alguns indrets al pas de persones sobretot als vessants obacs molt inclinats. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats en totes les orientacions principalment per sobre del límit del bosc.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Les noves acumulacions de neu ventada no s'han lligat bé amb la neu vella en totes les orientacions i en altitud. La part inferior del mantell consisteix en cristalls facetats.

Tendència

El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció. Les condicions del temps permetran una gradual estabilització de les plaques de vent. A conseqüència de la radiació solar, són probables només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2200m
Lliscaments
2600m


Atenció al problema de neu ventada. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.

Acumulacions de neu ventada més recents poden, en alguns casos, ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc en orientacions nord-oest a fins al sud-est pel nord per sobre dels 2200 m aproximadament. Indrets perillosos es troben especialment prop de carenes, en canals i cubetes. Les allaus poden, de manera aïllada, atènyer mides mitjanes.

Per sota dels 2600 m aproximadament, als vessants herbosos inclinats són possibles algunes allaus de llicament basal de mida mitjana, sobretot als sectors amb molta neu als al nord. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Als vessants assolellats extrems, són possibles només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.2: lliscaments

El dimarts , amb el vent del quadrant nord-oest de moderat a fort , es formaran plaques de vent majoritàriament de mida petita prop de colls i carenes.
Noves acumulacions de neu ventada són en part inestables en orientacions nord-oest a fins al sud-est pel nord. Les plaques de vent més antigues de l'última setmana s'han lligat bé amb la neu vella. A la part basal del mantell de neu no hi ha capes febles rellevants. La radiació solar causarà una lleugera humidificació del mantell de neu als vessants assolellats.

A cotes mitges: El mantell de neu és humit. En cotes baixes de moment només hi ha una mica de neu.

Tendència

Les condicions del temps provocaran una gradual estabilització de les plaques de vent. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Plaques de vent
Límit del bosc


Atenció al problema de neu ventada vella.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament, i també prop de les carenes, en canals i cubetes.
Són possibles només de manera aïllada purgues naturals de neu sense cohesió, fins i tot de mida mitjana. Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades en alguns indrets sobretot als vessants obacs molt inclinats.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Les noves acumulacions de neu ventada no s'han lligat bé amb la neu vella en totes les orientacions i en altitud. La part inferior del mantell consisteix en cristalls facetats.

Tendència

El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció. Les condicions del temps permetran una gradual estabilització de les plaques de vent. A conseqüència de la radiació solar, són probables només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió.


Grau de perill

2600m
Problema d'allaus
Lliscaments
2600m
Plaques de vent
2200m


La neu ventada i les allaus de lliscament requereixen atenció.

Als vessants herbosos inclinats i per sota dels 2600 m aproximadament, són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, sobretot de mida mitjana. Això s'aplica principalment als sectors amb molta neu. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Les plaques de vent de mida petita dels darrers dos dies poden, de manera aïllada, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Indrets perillosos es troben als vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i est per sobre dels 2200 m aproximadament. Les acumulacions de neu ventada s’haurien d’evitar especialment en vessants on hi ha perill de caiguda.

Amb la radiació solar, són encara possibles allaus de neu sense cohesió com a mínim de mida petita. Això es dona en vessants assolellats extremadament inclinats.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Fins a la matinada cauran fins a 5 cm de neu. El vent serà de feble a moderat.

Les plaques de vent majoritàriament de mida petita dels darrers dos dies són, de manera aïllada, encara inestables. Aquestes descansen a sobre de capes toves en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord.
Acumulacions de neu ventada més velles s'han lligat bé amb la neu vella. Aquestes pràcticament ja no és possible desencadenar-les.
A la part basal del mantell de neu no hi ha capes febles rellevants.

En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una lleugera humidificació del mantell de neu als vessants assolellats.

Tendència

Les condicions per les excursions són més aviat favorables. El problema de lliscaments basals és la principal font de perill.