Avalanche.report

Diumenge 05.05.2024

Publicat 04 05 2024, 17:00


Grau de perill

2800m
Problema d'allaus
Neu humida
2800m


Fins i tot encara possibles de manera aïllada allaus de fusió i de lliscament basal.

Són possibles només de manera aïllada allaus de neu molt humida i de lliscament basal. De manera molt aïllada les allaus poden desencadenar el mantell amarat i assolir dimensions perilloses. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, no són probables allaus de neu sense cohesió, sobretot en terreny dret i escarpat en totes les orientacions.
Alguns indrets perillosos per allaus de neu seca es troben als vessants extremadament inclinats en cotes altes i a l'alta muntanya. A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte també el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

Actualment, el servei de predicció d’allaus té informació limitada del terreny. Per tant, s'ha d'avaluar detingudament el perill d'allaus local.

Mantell de neu

A zones d’alta muntanya: Amb el vent de direcció variable amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent sobretot en canals i cubetes i darrere dels canvis abrutes de pendent. Les condicions provocaran una estabilització de les plaques de vent. A cotes altes: Les condicions de temps causaran un progressiu amarament del mantell de neu.

Tendència

Alguns indrets perillosos per allaus de neu seca es troben als vessants extremadament inclinats. Són possibles només de manera aïllada allaus de neu molt humida i de lliscament basal.

Aquest és el darrer butlletí de perill d’allaus de l’hivern 2023/24. La informació actual i els anuncis es publiquen al nostre bloc.


Grau de perill

2600m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2600m
Neu humida
2600m


En els darrers dies s'han format plaques de vent a l'alta muntanya. Aquestes representen la principal font de perill. Per sota dels 2600 m aproximadament són possibles purgues de neu humida sense cohesió com a mínim de mida petita.

La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies han de ser avaluades amb cautela en totes les orientacions per sobre dels 2600 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides mitjanes. Aquestes poden en alguns indrets ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble, sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes.
A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són possibles allaus de neu molt humida i de lliscament basal, sobretot en vessants inclinats per sota dels 2600 m aproximadament en totes les orientacions.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.10: escenari de primavera

Durant els darrers dies, amb el vent del sud-est , s'han format plaques de vent a l'alta muntanya. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran un gradual amarament del mantell de neu.

Tendència

A conseqüència de l’augment de la temperatura, en el transcurs de la jornada són probables allaus de neu sense cohesió, sobretot en terreny dret i escarpat en totes les orientacions.