Avalanche.report

Dissabte 04.05.2024

Publicat 03 05 2024, 17:00


Grau de perill

2600m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2600m
Neu humida
2600m


El problema de neu ventada recent ha d'avaluar-se amb atenció. Atenció a les allaus de neu humida sense cohesió.

A cotes altes i a zones d’alta muntanya: Les noves acumulacions de neu ventada són, de manera aïllada, inestables en orientacions nord-oest a fins al nord-est pel nord. Les allaus poden atènyer mides mitjanes de manera aïllada. Sectors més afectats per les precipitacions: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables cada cop més nombroses allaus de neu sense cohesió, fins i tot de mida mitjana, sobretot en terreny dret i escarpat en totes les orientacions.

Són possibles allaus de neu molt humida i de lliscament basal. De manera molt aïllada les allaus poden desencadenar el mantell amarat i assolir dimensions perilloses.

A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte també el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

Actualment, el servei de predicció d’allaus té informació limitada del terreny. Per tant, s'ha d'avaluar detingudament el perill d'allaus local.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

A zones d’alta muntanya: Localment han caigut fins a 15 cm de neu, localment més. Amb el vent de direcció variable amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent sobretot en canals i cubetes i darrere dels canvis abrutes de pendent. A cotes altes: Les condicions de temps causaran un progressiu amarament del mantell de neu.

Tendència

Alguns indrets perillosos per allaus de neu seca es troben als vessants extremadament inclinats. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, no són probables allaus de neu sense cohesió, sobretot en terreny dret i escarpat en totes les orientacions.


Grau de perill

2600m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2600m
Neu humida
2600m


En els darrers dies s'han format plaques de vent a l'alta muntanya. Aquestes representen la principal font de perill. Per sota dels 2600 m aproximadament són possibles allaus de neu humida de mida petita i mitjana.

La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies han de ser avaluades amb cautela en totes les orientacions per sobre dels 2600 m aproximadament. Les allaus de neu seca poden atènyer mides mitjanes. Aquestes poden en alguns indrets ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble, sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes.
A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són possibles allaus de neu molt humida i de lliscament basal, sobretot en vessants inclinats per sota dels 2600 m aproximadament en totes les orientacions.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.10: escenari de primavera

Durant els darrers dies, amb el vent del sud-est , s'han format plaques de vent en alguns casos gruixudes a l'alta muntanya. En el transcurs de la jornada la calor causarà una progressiva humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament.

Tendència

A conseqüència de l’augment de la temperatura, en el transcurs de la jornada són probables allaus de neu sense cohesió, fins i tot de mida mitjana, sobretot en terreny dret i escarpat en totes les orientacions.