Avalanche.report

Divendres 03.05.2024

Publicat 02 05 2024, 17:00


Grau de perill

2500m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2500m
Neu humida
2500m


Amb les precipitacions, augment del perill d'allaus.

La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies han de ser avaluades amb cautela en totes les orientacions per sobre dels 2500 m aproximadament. Les allaus de neu seca poden atènyer mides mitjanes sobretot als sectors més afectats per les precipitacions, sobretot en vessants amb acumulacions de neu ventada. Aquestes poden en alguns indrets ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants inclinats per sobre dels 2500 m aproximadament.
A conseqüència de la pluja, en el transcurs de la jornada són possibles allaus de neu molt humida i de lliscament basal, sobretot en vessants inclinats per sota dels 2500 m aproximadament en totes les orientacions.

Mantell de neu

En alguns sectors han caigut fins a 30 cm de neu per sobre dels 2500 m aproximadament, localment més. Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent en alguns casos inestables sobretot prop dels cims. La pluja ha causat un progressiu amarament del mantell de neu per sota dels 2300 m aproximadament.

Tendència

El perill d'allaus augmentarà sense pujar de grau. El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. A conseqüència de l’augment de la temperatura, són probables allaus de neu sense cohesió, fins i tot de mida mitjana, sobretot en terreny dret i escarpat en totes les orientacions per sota dels 2500 m aproximadament.


Grau de perill

2600m
Problema d'allaus
Plaques de vent
2600m


El problema de neu ventada recent ha d'avaluar-se amb atenció.

A cotes altes i a zones d’alta muntanya: Les noves acumulacions de neu ventada són, de manera aïllada, inestables en orientacions oest a fins a l'est pel nord. Les allaus poden atènyer mides mitjanes sobretot als sectors més afectats per les precipitacions.

No són possibles allaus de neu molt humida i de lliscament basal. De manera molt aïllada les allaus poden desencadenar el mantell amarat i assolir dimensions perilloses.

Actualment, el servei de predicció d’allaus té informació limitada del terreny. Per tant, s'ha d'avaluar detingudament el perill d'allaus local.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

A cotes altes i a zones d’alta muntanya: Caurà una mica de neu localment. Localment han caigut fins a 15 cm de neu, localment més. Amb el vent de direcció variable amb ratxes fortes , es formaran plaques de vent sobretot en canals i cubetes i darrere dels canvis abrutes de pendent.

Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent. Sectors més afectats per les precipitacions: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són probables cada cop més nombroses allaus de neu sense cohesió, fins i tot de mida mitjana, sobretot en terreny dret i escarpat en totes les orientacions.